Danske ildsjæle kæmper for at gøre pirater til fiskere

Trods begejstring fra flere ministre vil Danida ikke støtte dansk fiskeriprojekt i Somalia.

Vi skal gøre pirater til fiskere. Med det udgangspunkt gik en flok danske ildsjæle i 2011 i gang med at opbygge en fiskeristation i Somalia - et af verdens farligste lande.

Det var en simpel ide til at tackle et af verdens vanskeligste problemer.

Derfor blev projektet lynhurtigt en darling, som en hel række af udviklingsministre har lovprist.

Alligevel har Fair Fishing aldrig fået én krone fra de danske udviklingsmidler.

På trods af skiftende udviklingsministres gentagne erklæringer om, at Danmarks bistand skal gå til netop at opbygge erhverv i udviklingslande.

- Det kom jo noget bag på os, at vi ikke kunne få støtte fra Danida, siger Knud Vilby til P1 Dokumentar og Altinget.

Han har beskæftiget sig med udviklingsbistand i et halvt århundrede og siddet i bestyrelsen for Fair Fishing, siden foreningen blev stiftet.

- Et oplagt pilotprojekt

Og Knud Vilby er ikke den eneste i bistandsmiljøet, der undrer sig.

- Jeg har aldrig forstået, hvorfor Danida var så afvisende over for at være med, siger Christian Balslev-Olesen.

Den forhenværende generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp sad med i bestyrelsen for Fair Fishing fra 2012 til 2013.

- Man ville jo så gerne knytte bistand og erhvervsliv sammen. Her var en oplagt mulighed for at lave et pilotprojekt, hvor man synliggjorde, hvad det var for en vej, man gerne ville, siger han.

Pirater skulle blive fiskere

Fair Fishings grundlæggende ide er at sætte en stopper for pirateriet ud for Somalias kyst ved at give piraterne noget bedre at tage sig til.

De skal fange fisk i stedet for fragtskibe.

Og fisk er der masser af i Adenbugten, som formand for Fair Fishing Claus Bindslev forklarer.

- I Vesterhavet og de danske farvande har vi 45 arter. Hernede taler vi om, at der er 450 arter. Det er meget stor variation og meget stor fiskemængde, der er dernede, siger Claus Bindslev.

Somalia har Afrikas længste kyststrækning på mere end 3300 kilometer.

Ud for kysten ligger udenlandske industritrawlere og trækker tusinder af tons af værdifulde fisk op af vandet.

Men somalierne selv fisker stort set ikke. Og det er det, Claus Bindslev og hans team i fem år har arbejdet på at ændre.

En lokal fisker fra Berbera i Somalia. (© Fair Fishing)

Somalia er af verdens farligste og fattigste lande, så det var dyrt og besværligt at starte Fair Fishing.

Flere danske skibe var blevet ofre for pirater, og rederierne brugte et årligt milliardbeløb på at sikre deres skibe med bevæbnede vagter.

Derfor var skiftende udviklingsministre lydhøre overfor Fair Fishings ide.

Udviklingsministre positive

En af dem, som har været positiv, er udviklingsminister Ulla Tørnæs (V). Hun har været udviklingsminister i to perioder: 2005-2010 og nu igen siden 28. november 2016.

Fair Fishings tanker om at opbygge et erhverv med alt, hvad det medfører af arbejdspladser og følgeindustri, tiltaler hende.

- Jeg synes, de kom med en befriende og spændende og samtidig også snusfornuftig tilgang, som passer godt til min dagsorden om at få den private sektor med til at skabe arbejdspladser, der på sigt kunne gøre landene uafhængige af bistand, siger Ulla Tørnæs til Altinget og P1 Dokumentar.

Modstand fra Danida

Fra starten er Fair Fishing i løbende drøftelser med Danida om støtte. Men trods den politiske velvilje, har drøftelserne ikke kastet en krone af sig, selvom Fair Fishing har søgt alle de puljer med udviklingsmidler til Afrika, der har været til rådighed fra 2011 til i dag.

Altinget og P1 Dokumentar har søgt aktindsigt hos Udenrigsministeriet i to ansøgninger fra Fair Fishing til Danidas såkaldte CSR-pulje - en pose penge, som er afsat til ngo’er, der arbejder med social ansvarlighed i erhvervslivet.

Hver gang falder Fair Fishing på sin “CSR-relevans”, viser dokumenterne.

Paradoksalt nok bliver Fair Fishing i efteråret 2016 nomineret af en uafhængig jury til den årlige CSR-pris, CSR-awards. Prisen uddeles af Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande og Danida.

Tæt på fallit mange gange

Fair Fishing har været ved at støde på grund mange gange undervejs, og folkene bag har selv været til lommerne, for at forhindre at projektet går nedenom og hjem.

Men det er lykkedes, og i dag samarbejder Fair Fishing med 36 bådejere, svarende til 85 procent af bådejerne i Berbera. Tilsammen beskæftiger de 400 fiskere, og bådejere og fiskere i området har fået mere end fordoblet deres indtjening.

Men uden Danida-penge er projektet ikke gået så hurtigt, som det kunne have gjort, mener Fair Fishings formand, Claus Bindslev.

- Hvis vi havde fået måske en halv til en hel million kroner om året af Danida, så havde vi minimum været et år eller halvandet længere fremme i den udvikling, vi skaber i landet, siger han til Altinget og P1 Dokumentar.

EU vil gerne støtte

Danida har altså ikke ment, at Fair Fishings aktiviteter i Berbera fortjener støttekroner, men andre ser anderledes på sagen.

Formanden for Fair Fishing Claus Bindslev med en stor fisk mellem hænderne på fiskeristationen i Berbera i Somalia. (© Fair Fishing)

I juli 2016 har EU-Kommissionen givet Fair Fishing en bevilling på lidt over 22 millioner kroner til at udvide sin operation og opbygge fiskeristationer flere steder langs kysten i Somaliland og i nabostaten Puntland.

EU mener nemlig, at Fair Fishings bæredygtige udvikling af fiskeriet kan skabe arbejdspladser, udrydde fattigdom og forbedre kvaliteten af fødevarerne.

Det forklarer Susanne Martin, som er sektionsleder ved EU's repræsentation i Somalia. Hun tror også, at i Fair Fishing i det store perspektiv kan bidrage til at skabe fred i en uroplaget region:

- Hvis vi kan skabe jobs og muligheder for ungdommen i Somalia, kan vi måske motivere dem til at blive i deres eget land og være med til at bygge det op i stedet for at immigrere til Europa, siger Susanne Martin til Altinget og P1 Dokumentar.

Altinget og P1 Dokumentar ville gerne have spurgt udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), hvordan hun ser på det komplicerede forhold mellem Fair Fishing og Danida. Det har ministeren afvist med henvisning til, at hun ikke vil kommentere på historiske begivenheder, hun ikke har haft indflydelse på.