Danske mænd er dårligst

Når en dansk mand tager en barselsdag med sit barn, så tager en svensk mand tre barselsdage og en nordmand to. Danske mænd er dårligst til at tage barselsorlov i Norden. Det viser en ny nordisk undersøgelse, som er lavet af de nordiske public service stationer.

Danske mænd er dårligst i Norden til at holde barselsorlov med deres børn. Det er fordi, det er frivilligt i Danmark.

Danske mænd slår bundrekorden i barselsorlov. Men det er ikke viljen der mangler. Det er pengene, der ikke passer. Det er nemlig frivilligt, om danske mænd vil tage orlov. Og det gør det sværere for danske mænd at tage barselsorlov.

DR Nyheder har sammen med kolleger i Norge, Sverige og Finland lavet en stor undersøgelse, der viser, at næsten halvdelen - helt nøjagtig 49 procent - af de spurgte synes, at faderen skal tage ligeså meget barselsorlov som moderen.

- Danmark er det eneste land, hvor der ikke er reserveret en speciel del af barselsorloven til far. Det har de i de øvrige nordiske lande. Hvis man ikke har det, så bliver det sværere for mændene at gå på barsel - både økonomisk og mentalt forklarer Nina Smith, der er økonom og prorektor ved Aarhus Universitet.

- Når det er frivilligt, så bliver fædrene hårdere ramt, fordi det er sværere for dem at gå på barsel. Det er et negativt signal, hvis far går frivilligt på barsel. Med moderen tager vi det som en selvfølgelighed.

Økonomien

Og så er der pengene, der ikke passer, hvis far går på barsel. - Det er dyrere for de fleste familier at lade faderen gå på barsel.

Skal fædrene i virkeligheden ikke have valget?

- Det er et politisk spørgsmål om det skal være frivilligt. Det har man så valgt anderledes i de øvrige nordiske lande. Hvis man ønsker politisk at ligestille mænd og kvinder på arbejdsmarkedet med hensyn til den barsel, som mændene i følge jeres undersøgelse gerne vil have, så bliver politikerne nødt til at reservere noget til far.

I Danmark har moderen ret til 14 ugers barsel lige efter fødslen. - På samme måde kunne politikerne jo reservere noget tid til faderen, hvis han skal have et reelt valg og en mulighed for det.

Vi er anderledes

- Vi er anderledes, hvad angår barsel, end de er i de øvrige nordiske lande. Der er der slet ingen bekymringer over at lovgive på det her område. Så man bliver nødt til at lovgive sig ud af problemet? - I Island har for nogle år siden lovgivet på området. De tre første måneder til moderen. Tre måneder man kan dele. Og de sidste tre måneder til faderen. Og de islandske erfaringer er, at mændene er styrtet på fædreorlov og har været rigtig glade for det.

- Hvis man reserverer en bestemt tid, som kun faderen kan benytte sig af, så er det ikke længere et individuelt spørgsmål, men noget faderen kan sige til arbejdsgiverne og kammeraterne, at det er han nødt til. Derfor er det vigtigt, at man afsætter en tid, som kun faderen kan tage.

FacebookTwitter