Danske virksomheder i Kina kæmper med covid-nedlukninger

Covid giver over halvdelen af danske virksomheder i Kina store problemer med forsyningskæder.

Shanghai går ind i sin sjette uge med covid-nedlukninger, og flere steder er der opsat hegn for at holde karantæneramte borgere indenføre. (Foto: ALEX PLAVEVSKI)

Shanghais covid-nedlukning er på vej ind i sin sjette uge, og det kan mærkes blandt danske virksomheder i hele Kina.

Det Danske Handelskammer i Kina, der tæller medlemmer som Novo Nordisk, Mærsk og Grundfos, har i en rundspørge om covid-nedlukningerne fået svar fra 25 virksomheder: Alle svarer, at covid-nedlukningerne har pårvirket deres forretning. For 16 af dem i stor eller alvorlig grad.

- Vi er ikke overraskede over det her resultat, siger Simon Lichtenberg, formand for Det Danske Handelskammer i Kina.

- Vi ser de største konsekvenser i forsyningskæderne, fordi lokale myndigheder sætter covid-bekæmpelse først, og så kommer økonomien i anden række.

Selv hvis virksomhederne er placeret langt fra Shanghai, bliver de stadig påvirkede af nedlukningen, fordi transport af varer ind og ud af byen har været lukket det meste af april.

Der var 40 procent mindre lastbilsfragt på de kinesiske veje i april sammenlignet med måneden før. Produktionen af mere komplicerede produkter, såsom biler, medicinsk udstyr og elektronik, er ramt hårdt, fordi en enkelt lastbil med en enkelt komponent i et komplekst produkt kan sætte produktionen på hold.

En mand udbringer mad til en person i karantæne gennem et hegn, da personen ikke selv må gå ud for at handle. (Foto: ALEX PLAVEVSKI)

Det kan også ses på kinesiske fabrikker, hvor produktionen var aftagende i april i kontrast til fabrikker i andre store økonomier.

For at få produktionen tilbage på rette kurs har bestyrelsen i Det Danske Handelskammer blandt andet bedt den kinesiske regering om at blive klarere i deres kommunikation om covid-nedlukninger, at give støtte til påvirkede virksomheder og give tydelige retningslinjer for, hvordan produktionen kommer i gang igen.

Kigger uden for Kina

En af de påvirkede virksomheder er LAIBA, der laver cocktails på flaske.

- Vores afdeling i Kina har det meget hårdt under den her lockdown, så vi håber ikke, at den varer så længe endnu, siger Alexander Petersen, der er medstifter af virksomheden.

LAIBA blev stiftet i Shanghai, og fabrikken ligger i Jiangsu-provinsen, der er en nabo-provins til byen, som ikke officielt er lukket ned.

- Men vores produktionsmanager og vores lager i Shanghai er under lockdown, da vi ikke betegnes som et ”essentielt ervherv", siger Alexander Petersen.

LAIBA, som blev stiftet i 2017, har udvidet uden for Kina de sidste par år med fokus på Asien og Europa, hvilket som mindre virksomhed har hjulpet dem gennem de igangværende nedlukninger.

Nedlukningen har medført flere protester, hvor borgere har råbt ud af deres vinduer. (Foto: ALY SONG)

Svære seks måneder

Business Sweden, der er en organisation, der ejes i fællesskab af Sveriges regering og repræsentanter for erhvervslivet, har lavet en rundspørge blandt 120 svenske virksomheder i Kina. Her svarede 9 ud af 10, at covid-nedlukningerne vil have en negativ effekt på deres omsætning. Hver tredje virksomhed vurderer, at den effekt bliver alvorlig.

I en kommentar til rundspørgen skriver Business Sweden, at mens man har bakket op om den kinesiske regerings nul-covid politik de sidste to år, så ”er udenlandske virksomheder i Kina i tiltagende grad frustrerede over regeringens tilgang og dens effekt på deres bundlinje.”

- De her undersøgelser svarer til at tage temperaturen på en patient, der allerede har feber, siger Tony Wang, der er partner i Nordic Match, som er et konsulenthus, der rådgiver nordiske virksomheder om adgang til og opkøb i Kina.

Han er optimistisk på længere sigt, men bekymret for de kommende seks måneder.

- Hvis de her nedlukninger fortsætter, vil det have en alvorlig påvirkning på forbruget og økonomien i Kina, siger han.

Frustration over fastkørt politisk

Sidste uge var det forpersonen for det Europæiske Handelskammer i Kina, Joerg Wuttke, der sendte en bredside afsted mod den kinesiske regering, som han kaldte for ”fanger af deres eget narrativ” i håndteringen af covid.

- De sidste to år har regeringen fulgt narrativet om, at man har håndteret covid meget bedre end Vesten. Nu eksploderer det mellem hænderne på dem, sagde han til det schweiziske medie The Market.

Shanghai har omkring 25 millioner indbyggere, der har været spærret delvist inde i seks uger nu. (Foto: ALEX PLAVEVSKI)

I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af det Europæiske Handelskammer i Kina svarer 58 procent af de 372 adspurgte virksomheder, at de forventer et fald i omsætning som resultat af covid-nedlukningerne. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med tallet, da undersøgelsen kun fik svar fra en fjerdedel af de europæiske virksomheder.

Aprils covid-nedlukninger kommer oveni det seneste års logistikproblemer for virksomheder i Kina, hvor fragtraterne er mangedoblet, hvilket har skåret i virksomhedernes fortjeneste.

Danske forbrugere vil først begynde at mærke forsyningsproblemerne fra nedlukningerne i maj, da et containerskib typisk er mellem fem og seks uger om at sejle fra Kina til Danmark, og covid-nedlukningerne først for alvor begyndte 1. april.