David Cameron: Her er problemerne med EU

Premierminister David Cameron siger, at EU-medlemslandene skal tage magten tilbage.

Premierminister David Cameron siger, at EU-medlemslandene skal tage magten tilbage.

I sin længe ventede EU-tale, gør den britiske premierminister det klart, at der er masser af fordele ved britisk medlemskab, men EU kan og skal forbedres, hvis Storbritannien skal forblive medlem.

I sin tale fremhæver David Cameron fem punkter, der skal forbedre EU, som vi kender det i dag:

1.

Konkurrenceevne. EUs indre marked skal bygges færdigt, og der skal laves nye handelsaftaler med USA. Det kræver ifølge Cameron nye og mere effektive beslutningsgange. Det nuværende system er simpelthen for ineffektivt. Hvis EU ikke forbedrer sig, ender de europæiske lande i et ingenmandsland mellem USA og de nye økonomier i Asien.

2.

EU skal være mere fleksibelt. Medlemslandene ønsker ikke samme grad af integration. Det er ifølge Cameron den nye realitet i EU anno 2013. EU er en familie af demokratiske stater, og det, de primært har tilfælles, er Det Indre Marked - ikke den fælles valuta. Hvis EU-samarbejdet bliver mere fleksibelt bliver det også stærkere. Unionens gamle motto om et stadigt tættere samarbejde er ikke Storbritanniens mål.

3.

Medlemslandene skal tage noget af magten tilbage fra EU. Det har de faktisk allerede aftalt at gøre, men de har bare glemt at føre aftalen ud i livet, mener Cameron. Landende har forskellige mådet at gøre tingene på, og vi skal ikke harmonisere alting. Britiske lægers arbejdsforhold skal for eksempel ikke besluttes i Bruxelles, mener Cameron.

4.

De nationale parlamenter skal inddrages mere. Der findes, ifølge Cameron, ikke noget europæisk folk, men derimod en masse nationalstater, hvis parlamenter skal have mere indflydelse.

5.

Fairness. De nye initiativer der er på vej for Euro-landende skal være fair over for de lande, der ikke har Euro som valuta.

Tilslutning er for tynd

Den britiske befolkning føler ifølge Cameron, at EU er på vej i en retning, som befolkningen ikke bakker op om, og at EU-samarbejdet går langt videre, end hvad der føles trygt for briterne.

Ifølge Cameron er tilslutningen til EU i den britiske befolkning blevet for tynd, og derfor vil regeringen i forbindelse med næste konservative valgprogram i 2015 bede briterne om mandat til en genforhandling af EU-medlemskabet.

Resultatet af forhandlingen skal så sendes til folkeafstemning. Briterne er blevet lovet folkeafstemninger, men har aldrig fået dem, pointerer Cameron.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk