'De vil blive forsøgt varetægtsfængslet, så snart de sætter fod på dansk jord'

Regeringen lover, at tre mødre bliver straffet, når de kommer til Danmark fra lejre i Syrien.

Udenrigsminister Jeppe Kofod, justitsminister Nick Hækkerup, social- og ældreminister Astrid Krag samt chef for PET, Finn Borch afholder pressemøde om afslutningen af Task Force Evakuerings arbejde. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Efter stort politisk pres fra støttepartierne vælger regeringen at ændre holdning i sagen om de danske mødre og deres børn, der sidder i fangelejre i Syrien.

Nu vil regeringen gerne evakuere 19 børn med tilknytning til Danmark og tre danske kvinder, som er mødre til 14 af børnene. Det har regeringen oplyst ved et pressemøde i Udenrigsministeriet her til aften.

Fra regeringen deltog udenrigsminister Jeppe Kofod (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), social- og ældreminister Astrid Krag (S) samt chefen for PET, Finn Borch.

De tre kvinder, der er danske statsborgere, har altså tilsammen 14 børn. Syv børn er ni år eller ældre, to børn er otte år mens de resterende børn er i aldersgruppen fem år eller yngre.

Godt halvdelen af børnene nærmer sig en aldersgruppe, som "ifølge tilgængelige oplysninger" er særligt sårbare for at blive udsat for indoktrinering og radikalisering eller for at blive udsmuglet af Islamisk Stat med henblik på at modtage våbentræning.

Regeringens taskforce har truffet i alt ti børn, da de besøgte lejrene, fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod:

Hjemtagelse af de resterende fem børn kræver, at deres forældre og de kurdiske myndigheder samtykker.

- Det er forældrenes ansvar at tage ned og kæmpe for en terrorstat, siger Jeppe Kofod.

Taskforcen har vurderet en række af børnenes psykiske og fysiske helbred. Børnene udviser "symptomer på angst," herunder angst for adskillelse fra deres mor og søskende, angst om natten, ved høje lyde og ved syn af soldater.

- Der er derudover symptomer og tegn på tristhed, problemer med koncentration og rastløshed. Baseret på speciallægens vurdering findes der hos alle ti undersøgte børn væsentlig risiko for forværring af tilstanden, hvis ikke der iværksættes psykosocial støtte, skriver taskforcen i sin sundhedsvurdering.

PET kender godt de tre kvinder

Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderer det sandsynligt, at de tre kvinder med dansk statsborgerskab, som i øjeblikket opholder sig i lejrene, på sigt vil returnere til Danmark med deres børn, og at de som danske statsborgere ikke vil kunne nægtes indrejse.

PET har ifølge taskforcen et godt kendskab til de tre kvinder og deres familier, herunder på baggrund af den forebyggende indsats. Der er tale om kvinder, som sandsynligt er radikaliserede og muligt fortsat tilhængere af militant islamistisk ideologi.

- PET er dog ikke i besiddelse af oplysninger om, at de tre kvinder skulle have modtaget våbentræning eller have deltaget i kamphandlinger under deres ophold i konfliktzonen, skriver taskforcen i sin redegørelse.

PET-chef Finn Borch uddybede til pressemødet:

- Bekymringen går på, at både kvinder og børn vil blive radikaliserede og få våbentræning. Kommer børnene så hjem af egen drift, fordi de har dansk statsborgerskab. Så kan vi ikke retsforfølge dem, som vi kan med mødrene.

Kan de straffes?

Regeringen har tidligere klart afvist at hjemtage kvinderne fra lejrene. Derfor bliver der spurgt til, hvad der har ændret billedet.

Her svarer justitsminister Nick Hækkerup:

- Det, vi har sagt, er, at vi gerne vil hjælpe børnene. Det kan vi ikke uden mødrene, lyder det fra taskforcen. Derfor har vi fået PET til at vurdere, hvad der var bedst for Danmarks sikkerhed.

Samtidig fastholder han, at situationen er ændret efter taskforcens vurdering.

Rigsadvokaten mener ifølge taskforcens redegørelse, at de danske kvinder, som har været udrejst til en konfliktzone for at støtte en militant islamistisk dagsorden, vil kunne sigtes, anholdes og afhøres, hvis de returnerer til Danmark, for overtrædelse af en eller flere terrorbestemmelser i straffeloven (særligt § 114 e og § 114 j, stk. 1).

- Vi kigger på terrorbestemmelserne i terrorloven, og de (tre kvinder, red.) vil blive forsøgt varetægtsfængslet, så snart de sætter fod på dansk jord, siger Nick Hækkerup på pressemødet.

- De skal stå til ansvar for det, de har gjort, lød det videre.

Han blev suppleret af social- og ældreminister Astrid Krag.

- De her mødre har sikret de værst tænkelige vilkår for deres børn. Derfor vil vi naturligvis stå klar med en massiv, bred indsats, når børnene kommer til Danmark.

Det er Rigsadvokatens umiddelbare vurdering, at kvinderne, såfremt de dømmes efter den rejste tiltale, kan forvente at blive idømt en fængselsstraf i størrelsesordenen tre-fem år.

Det fremgik tidligere fejlagtigt af nærværende artikel, at justitsminister, Nick Hækkerup, sagde, at kvinder vil blive varetægtsfængslet så snart, de sætter fod på dansk jord. Det er et fejlcitat, de vil retmæssigt blive "forsøgt" varetægtsfængslet.