Debat om østarbejdere raser også i Storbritannien

Også i Storbritannien fyger det med tal og påstande i en ophedet debat om velfærdsturisme og østarbejdere. Regeringen bliver beskyldt for at fordreje og undertrykke egne data.

Mange briter er bekymrede over østeuropæisk arbejdskraft. (Foto: SUZANNE PLUNKETT © Scanpix)

Velfærdsturisme og udenlandsk arbejdskraft står højt på dagsordenen i EU som helhed, og få steder kører debatten på højere nagler end i Storbritannien.

Og ligesom det i nogen grad er tilfældet i Danmark slår meningsdannere og politikere hinanden i hovedet med tal og påstande i en grad, så borgerne har svært ved at skille fakta fra fiktion.

Så sent som tirsdag i denne meddelte den britiske regering, at man indfører nye stramninger overfor udlændinge, som kommer til Storbritannien for at søge arbejde. Stramningerne betyder, at indvandrere, som står udenfor arbejdsmarkedet, skal vente i tre måneder, før de har ret til velfærdsydelser til deres børn.

I forvejen har regeringen indført en lignende ventetid for understøttelse til arbejdsløse.

Medvind til EU-modstandere

Målinger viser, at de britiske vælgere er særdeles bekymrede for tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft - især fra Østeuropa.

Bekymringen har givet en solid politisk platform for anti-EU partiet UK Independence Party (UKIP), som ifølge nogle meningsmålinger står til at blive det største parti ved det kommende valg til Europaparlamentet i maj.

Så den konservative premierminister David Cameron er presset til at føre en hård indvandringspolitik. Og den har flere gange hvilet på en skævvridning af fakta, mener kritikere.

Tilbageholdt rapport

For nylig fik den konservative indenrigsminister Theresa May for eksempel ørene i maskinen for en udtalelse tilbage i december 2012 om, at "for hver 100 nye indvandrere... vil 23 britiske arbejdere ikke blive ansat."

Udtalelsen viste sig at bygge på en rapport fra en uafhængig regeringskomite. En rapport, som BBC i marts i år kunne afsløre, at regeringen selv havde forhindret i at blive offentliggjort. BBC kunne også fortælle, at rapporten som helhed var langt mindre pessimistisk end ministerens referat, når det gjaldt effekten af udenlandsk arbejdskraft.

Et efterfølgende "realitetstjek" af avisen The Guardian nåede stort set frem til den konklusion, at Theresa May havde fordrejet rapporten.

Den giver nemlig et langt mere nuanceret og komplekst billede af effekten af udenlandsk arbejdskraft. På en af de første sider bliver det for eksempel slået fast, at "uddannede immigranter er, i gennemsnit, netto bidragsydere til de offentlige finanser... en lavere andel af uddannet immigration skader simpelthen de offentlige finanser."

EU til modangreb

Den passage var et klart ekko af en heftig diskussion, som David Cameron havde med EU-Kommissionen i slutningen af 2013.

Efter Cameron endnu engang havde advaret kraftigt mod velfærdsturisme fra Rumænien og Bulgarien, gik EU-Kommissionen til modangreb.

Det skete blandt andet med henvisning til EU-statistikker, som viser, at velfærdsturisme er en myte, og at indvandring er en overskudsforretning for de fleste lande. Samlet set betaler tilflytterne mere i skat til det britiske samfund, end de modtager i velfærdsydelser, lød budskabet fra EU-Kommissionen.