Den store italienske vaccinekrig: Vi overgiver os aldrig

Italienske forældre er uenige om ny lov, der skal straffe forældre til ikke-vaccinerede børn

Alessandra Dalboni er en af de forældre, der stoler på lægerne.

- Skal vi tage den grønne? Nej, Chiara, det er den røde.

1-årige Chiara har ikke helt styr på farverne endnu – men hendes mor Alessandra Dalboni har til gengæld helt styr på vaccinerne.

Her i familien er man tilhænger af den italienske regerings lyndekret, der har sat landet på den anden ende.

- Alle børn indgår fra tid til anden i fællesskaber, og min datter skal ikke udgøre en risiko for andre, svagere børn. Fællesskab og regler skal respekteres, siger hun.

Loven, der blev endeligt vedtaget af det italienske parlament i fredags, udvider antallet af obligatoriske børnevacciner fra 4 til 10. Det i sig selv er genstand for voldsom debat. Men det, der for alvor har fået nogle italienske forældre op i det røde felt, er den straf, der er konsekvensen, hvis man nægter at lade sit barn tvangsvaccinere: Et ikke vaccineret barn er fremover forment adgang til alle italienske daginstitutioner, og forældre til det skolebarn, der ikke er vaccineret, vil blive idømt bøder.

- Jeg betaler ikke bøderne, siger Francesca, mor til to.

- Jeg satser på, at de bliver begravet i det sædvanlige bureaukrati. Ingen skal tvinge mig til at vaccinere mit barn, når jeg ikke er sikker på, at vaccinerne er sikre.

Mæslinger er stigende problem

De italienske politikere har stemt loven igennem med henvisning til, at forekomsten af især mæslinger er i stigning, og at tvangen derfor er nødvendig af hensyn til folkesundheden.

Stigningen i antallet af mæslingetilfælde skyldes til dels, at også i Italien er flere forældre blevet tilbageholdende med at vaccinere, men mange mistænker også det stigende antal migranter fra Afrika for at være en del af forklaringen. Derfor indeholder den nye lov også et krav om, at migranter under 18 skal vaccineres.

Og her lyder det fra vaccine-modstanderne: Vel er forekomsten af mæslinger steget, men Italien er ikke i nærheden af en epidemi, som kan berettige et dekret.

Og som så meget andet i Italien har denne sag nærmest udviklet sig til en tillidsafstemning for eller imod den politiske klasse.

Og her springer det mange i øjnene, at en af Italiens højst placerede embedsmænd, forebyggelseschef i Sundhedsministeriet, Ranieri Guerra, har tilknytning til medicinalgiganten Glaxo Smith Kline. Det bærer ved til teorien om, at den egentlige grund til tvangs-vaccinerne ikke er sundhedsmæssig – men derimod økonomisk.

- Tvivlen er en daglig følgesvend

En af modstanderne er Federico Valerio, der er formand for Lazio-afdelingen af de forældrebaserede modstandsgrupper, der er skudt op over hele landet i kølvandet på den omstridte lov.

- Vi kræver, at politikerne respekterer vores forfatningsmæssige ret til at vælge frit, at vaccinerne er rene, at der større årvågenhed og overvågning af vaccinernes skadevirkninger, for det er der stort set ikke i dag. Og så kræver vi, at der er en knivskarp adskillelse mellem medicinalindustriens interesser og vores politikeres beslutninger. Intet af det er til stede i dag, siger Federico Valerio.

Loven har allerede fået tusinder af italienere på gaden for at protestere. De er i gang med at organisere sig og sikre sig advokatbistand, når bøderne begynder at falde. Og de lover at kampen ikke slutter her – lov eller ej:

- Som forælder er tvivlen en daglig følgesvend, når jeg skal træffe beslutninger på mine børns vegne. Jeg fortjener, at den tvivl bliver imødekommet med videnskabeligt baserede fakta. Men så længe vores myndigheder fortsætter med at fordreje og fortie fakta, så fortsætter vi vores kamp. Vi vaccinerer ikke – og vi overgiver os aldrig, siger Federico Valerio.

De italienske børn skal fremover vaccineres mod

 • Polio

 • Difteri

 • Stivkrampe

 • Hepatitis B

 • Haemophilus influenzae B

 • Meningitis B

 • Meningitis C

 • Mæslinger

 • Fåresyge

 • Røde hunde

 • Kighoste

 • Skoldkopper