Derfor dumper dansk korn på verdensmarkedet

Dansk korn har langt mindre protein end for eksempel tysk korn. Det skyldes vores skrøbelige vandmiljø, men forskere har allerede en løsning.

Kvaliteten af dansk korn er meget lavere end i andre lande i Europa. (Foto: Henry Arden © Getty Images)

Kvaliteten af dansk korn er faldet de seneste 25 år og er nu så lav, at kunder i andre verdensdele direkte frabeder sig dansk korn, når de bestiller EU-korn.

Det siger de to største danske grovvarekoncerner, DLG og Danish Agro, ifølge Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

- Hidtil har kunderne blot bestilt et parti EU-foderhvede. Men nu begynder vi at høre, at eksempelvis kunder i Asien bestiller en given mængde EU-korn, men bestillingen sker med tilføjelsen "Danish excluded", siger vicekoncerndirektør i DLG Jesper Pagh til Finans.

Skrappe regler skyld i "nej tak"

Det store problem er det lave indhold af protein i dansk korn.

Årsagen er de skrappe danske miljøregler, der forhindrer danske landmænd i at gødske i samme omfang som deres kolleger i udlandet.

- De skrappe regler kom med vandmiljøplanerne i 1980'erne, fordi Danmarks havde store problemer med iltsvind og fiskedød, forklarer chefkonsulent Claus Bo Andreasen fra det nationale center for fødevarer og jordbrug under Aarhus Universitet til DR Nyheder.

Protein afgørende for korns kvalitet

Men resultatet er, at er dansk korns proteinindhold er faldet, siden vandmiljøplanerne satte en stopper for at gødske i samme omfang som i andre lande.

Som en følge af de danske regler var der derfor 27 procent mere protein i det tyske foderhvede end i det danske sidste år, og sammenligner man med hele den tyske kornproduktion, var der 40 procent mere protein i det tyske korn.

Protein er det, der får dyrene til at vokse og danne muskler samt producere blandt andet mælk og æg. Derfor er det afgørende at gøre noget ved det lave niveau i det danske og nu uønskede korn, mener mange landmænd.

Fiskedød og mangel på ilt

Regeringns Natur- og Landbrugskommission foreslog derfor i 2013 at koncentrere de danske kornmarker der, hvor der er mindst risiko for, at kvælstof fra gødskningen havner i vandløb og åer, og lade dem gødes mere.

- Hvis vi bare gav los og sløjfede reglerne, ville Danmark snart have problemer med iltsvind og fiskedød, som vi havde i 1980'erne, forklarer Claus Bo Andreasen fra Aarhus Universitet.

Danmark har allerede en højere grad af korndyrkning end de fleste andre lande i Europa, fordi vi har en meget høj svineproduktion.

Kornproduktion skal koncentreres

Samtidig har vi et mere sårbart vandmiljø end mange andre lande med vores fjorde og ådale, hvor der er stor risiko for, at kvælstof fra gødskning vaskes ud i vandet.

- Derfor handler det om at koncentrere korndyrkningen, og dyrke andre agrøder på de resterende marker såsom græs og kløvergræs, mener Claus Bo Andreasen.

Og det betyder, at danskerne nok snart kommer til at se andre afgrøder i det danske landskab end de mange kornmarker, der pryder det nu.

Danske forskere har svaret

For faktisk har forskere allerede arbejdet med en teknik til at proppe mere protein i kosten for de danske svin - og andre svin, der er sultne efter det.

- Køer kan æde noget af græsset, men ikke det hele, siger Claus Bo Andreasen.

- Men græs indeholder meget protein, og det er jo det, man savner til grisene. Men grise kan ikke tåle at spise græs i store mængder. Det, vi derfor arbejder på, er at udvinde protein af græs og anvende det i svinefoder, forklarer Claus Bo Andreasen til DR Nyheder.

Græs er desuden en gevinst for miljøet.

Det er nemlig bedre til at anvende det kvælstof, der er i jorden under det. Derudover giver en græsmark et dobbelt så stort udbytte som en kornmark.

FacebookTwitter