Derfor vil EU fratage Ungarn deres stemmeret

Europa-Parlamentet skal stemme om Ungarns fremtid, men hvorfor?

Folk demonstrerer foran parlamentet efter valget i april 2018. (Foto: BERNADETT SZABO © Scanpix)

I Strasbourg diskuterer Europa-Parlamentet om, EU skal åbne en Artikel 7-sag mod Viktor Orbans Ungarn, som man mener groft forsømmer retsprincipper i et EU-medlemsland.

Men hvordan er det kommet så vidt?

Det hollandske parlamentsmedlem Judith Sargentini fra den grønne gruppe har været på inspektion i Ungarn og offentliggjorde i juni sin rapport om retstilstanden i landet.

Rapporten anbefaler, at EU rejser en Artikel 7-sag mod Ungarn, der dermed mister stemmeretten i Ministerrådet. Det skal ske på baggrund af følgende syv grunde:

 1. 1

  Misrøgtelse af migranter Ungarn har med stor succes bremset migranter i at komme til landet. I 2015 søgte 177.000 mennesker asyl i Ungarn, men kun nogle få hundrede blev godkendt. Sidste år var antallet af ansøgere faldet til 3.200.Baggrunden for faldet i antallet er en lovpakke fra Ungarns parlament, der gør det ulovligt at hjælpe papirløse migranter og flygtninge i Ungarn. Hvis man fremover hjælper migranter eller flygtninge med at søge asyl eller opholdstilladelse i Ungarn, kan man blive idømt op til ét år i fængsel. Derfor bliver mange migranter ikke hjulpet og er efterladt til sig selv på gaden.

 2. 2

  Begrænsninger af pressefriheden Ungarns nuværende lovramme sikrer ikke fuldt ud en ucensureret og uhindret presse. Regeringens ændringer af en såkaldt informationsfrihedslov begrænser retten til adgang til regeringsoplysninger.

 3. 3

  Korruption Undersøgelser fra den europæiske antikorruptionsorganisation, OLAF, fra 2016 og 2017 fandt "alvorlige uregelmæssigheder" og "interessekonflikter" i sin undersøgelse af 35 gadebelysningskontrakter, der blev tildelt et selskab som på det tidspunkt var kontrolleret af den ungarske premierministers svigersøn.

 4. 4

  Utilstrækkelig IT-struktur FN's Menneskerettighedskomité er bekymret for, at Ungarns love om hemmelig overvågning af nationale sikkerhedsmæssige hensyn tillader masseaflytning af kommunikation. Der skal databeskyttelsen forberedes, og beskyttelse af personlige oplysninger skal opprioriteres.

 5. 5

  Manglende ligestilling FN's Menneskerettighedskomité siger, at patriarkalske stereotype holdninger stadig er fremherskende omkring kvinders stilling i Ungarn. Det understreger også diskriminerende kommentarer fra politisk valgte mod kvinder, og at den ungarske straffelov ikke fuldt ud beskytter kvindelige ofre for vold i hjemmet.

 6. 6

  Bekymringer over valghandlingen Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) sagde om valget i april 2018, at adgangen til information samt mediernes friheder blev begrænset af myndighederne. Dertil at mediedækning af kampagnen var omfattende, men partisk og uden kritisk analyse.

 7. 7

  Forfatningsmæssige bekymringer Ungarns forfatning er blevet ændret seks gange siden den trådte i kraft i 2012, og den ungarske regering har gennemført flere nationale, ugennemsigtige konsultationer, herunder en med titlen "Lad os stoppe Bruxelles". Den ungarske regering hævdede, at EU drev rovdrift på landet, fordi Budapest var imod indvandrerkvoter, og de nationale domstole gav regeringen medhold til at bremse lovgivningen.Kilder til dette overblik er Judith Sargentinis rapport og Euronews.

Det er ventet, at Ungarns premierminister og Parlaments-medlem i den konservative gruppe, Viktor Orban, vil adressere Parlamentet i dag. Ligesom regeringen også har bragt et dementi af Judith Sargentinis rapport.

Afgørelsen falder ved en afstemning i morgen. En Artikel 7-sag kan kun startes, hvis der er et kvalificeret flertal.

Facebook
Twitter