Det betyder sundhedsreformen

Hovedelementerne i USA's sundhedsreform, der er vedtaget i nat giver alle amerikanere adgang til sundhedsvæsenet.

En historisk reform i USA er netop vedtaget efter måneders uoverensstemmelser blandt de amerikanske politikere.

Her er hovedelementerne i den reform som skal sikre alle amerikanere adgang til sundhedsvæsnet.

Oprettelse af et forsikringsmarked, hvor enkeltpersoner og små erhvervsvirksomheder kan købe dækning. Tidligere betalte denne gruppe meget mere for en sundhedsforsikring end store virksomheder.

Forsikringsselskaber kan ikke sige nej til folk, der tidligere har været syge eller kræve højere præmie af dem.

Landsdækkende

Der skal oprettes en midlertidig, landsomfattende puljeordning, som skal sørge for dækning til uforsikrede, indtil de permanente ordninger er på plads.

Der skal være mulighed for at unge er omfattet af deres forældres sygeforsikring til de fylder 27 år.

Oprettelse af en klageinstans hvor forsikringstagere kan klage over eksempelvis en umotiveret forhøjelse af præmierne.

Fjernelse af forsikringsselskabers mulighed for at annullere en såkaldt livsvarig sygesikring, mens forsikringstageren er i live.

Enkeltpersoner og firmaer bliver frem over forpligtet til at sørge for sygeforsikring til ansatte. Sker det ikke får de en strafskat.

Det er hovedpunkterne i reformen.

Koster mange penge men godt for den almindelige borger

Prisen for reformen ventes at blive 940 mia. dollars over de næste ti år. Men besparelser af offentlige udgifter på området vil betyde, at reformen i samme periode reducerer USA's underskud med 130 mia. dollars og med endnu 1,2 trillioner dollars over det næste årti. Skattelettelser skal give ca. 32 mio. amerikanere, som i dag ikke har sygesikring, råd til det.

Facebook
Twitter