Det færøske samfund: Ved at bryde tavsheden om incest

Det færøske samfund har en tung arv præget af incest. Men færingen Alice Haahr kæmper for at bryde tavsheden.

Arkiv. En trawler Ritan er på vej ud af havnen i Torshavn. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Færingen Alice Haahr har været udsat for seksuelle overgreb som barn og er en af dem, der kæmper for at sætte incest på dagsordenen i det lille øsamfund i Nordatlanten.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Hun tog i begyndelsen af august initiativ til en demonstration mod seksuelt misbrug af børn for at dæmme op for problemet.

Det var et helt usædvanligt skridt i færøsk sammenhæng, men alligevel var folk mødt talstærkt op i hovedstaden, Tórshavn, for at støtte sagen:

- Det er på tide, at folk og politikere bliver vakt til live. Også selvom det gør ondt. Det færøske samfund er lille, lukket og religiøst, så ofte holdes hånden over den pædofile frem for ofret, siger Alice Haahr.

Fokus på misbrug

Først for nylig er der kommet fokus på misbrug af børn på Færøerne, er der begrænset viden om området, og det vil den færøske socialminister Annika Olsen fra det borgerlige parti Folkeflokken gøre noget ved.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Initiativer i støbeskeen

Hun fortæller, at det færøske landsstyre har en række initiativer i støbeskeen, der skal forbedre sexmisbrugte børns vilkår.

Der er blandt andet bevilget penge til et børnehus, som man kender det fra andre skandinaviske lande. Børnehuset skal være en tryg havn for misbrugte og voldsramte børn med relevant og kompetent personale:

- Samtidig bliver alle oplysninger og henvendelser om incest i fremtiden samlet og registreret i børnehuset, hvilket skal hjælpe os med at få større kendskab til omfanget af misbruget og om, hvor overgrebene typisk finder sted i det færøske samfund, siger Annika Olsen.

For at styrke forebyggelsen af incest og bringe indsatsen på niveau med det danske fremsætter det færøske landsstyre desuden i efteråret et forslag om, at underretninger om incest skal vurderes inden for 24 timer i lighed med reglerne i den danske "overgrebspakke".

Sikre børns rettigheder

Som en pendant til det danske børneombud under Folketingets Ombudsmand vil man også have et færøsk børneombud, der skal være med til at sikre børns rettigheder.

Desuden vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, om straffeloven er up to date, fortæller Annika Olsen, herunder om forældelsesfristen i incest- og pædofilsager skal justeres, så overgreb i barndommen kan blive anmeldt, efter ofret er blevet fuldvoksen. Mange gør nemlig først op med misbruget i en sen alder.

Vanskeligt at få frem

Ifølge psykolog ved Red Barnet Kuno Sørensen kan det være ekstremt vanskeligt at stå frem i et lille samfund som det færøske, fordi man indgår i meget tætte relationer, hvorfor en afsløring af den karakter kan være truende - ja ligefrem ødelæggende for fællesskabet. Han drager en parallel til æreskrænkelse i visse muslimske miljøer.

-Frygten for, hvad det vil føre med sig, er større end i en mere åben social sammenhæng. Derfor hviler der en tung byrde og ansvar på ikke blot krænkeren, men også ofret, som ligeledes risikerer at blive udstødt af fællesskabet, siger Kuno Sørensen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter