DF’er vil styrke dyrevelfærden i EU: ’Vi vil hellere transportere nedfrosset kød end levende dyr’

Europa-Parlamentet vil have slå hårdere ned på folk, der overtræder dyrevelfærdsreglerne i EU.

For mange EU-lande overholder ikke reglerne for dyrevelfærd, mener Europa-Parlamentet. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Der bliver alt for ofte sløset med dyrevelfærden, når svin, kvæg, fjerkræ og andre levende dyr bliver transporteret rundt i Europa.

Derfor skal EU-landene blive bedre til at overholde de dyrevelfærdsregler, der allerede findes i EU i dag, og slå hårdere ned på dem, der overtræder loven.

Det mener Dansk Folkepartis europaparlamentariker Jørn Dohrmann, som har stået i spidsen for ny rapport om dyrevelfærden under transporter.

- På papiret har EU nogle gode dyrevelfærdsregler. Det står dog galt til med at overholde dem i alle landene. Der er nogle medlemslande, som slet ikke fører tjek med lastbiler og forsendelser af dyr, mens andre indrapporterer fuldstændigt urealistisk høje tal, lød det tidligere på dagen under en debat i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

- Det forringer dyrevelfærden og fordrejer konkurrencen på det indre marked, understregede Jørn Dohrmann.

Jørn Dohrmann (DF) har stået i spidsen for ny rapport. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Fortsat svagheder i systemet

Det er Europa-Parlamentets landbrugsudvalg, der har stået bag rapporten, og europaparlamentarikerne skulle efterfølgende stemme om den.

Her blev den vedtaget med et stort flertal.

Beslutningen er dog ikke-bindende, men kan betragtes som en opfordring fra europaparlamentarikerne til resten af EU-systemet om at stramme op.

Og i Europa-Kommissionen, hvor EU’s lovudspil bliver udarbejdet, er man bevidst om problemet.

- Der er sket forbedringer, men der er er stadig svagheder i systemet, sagde kommissær for fødevaresikkerhed Vytenis Andriukaitis under debatten.

- Vi vil se på, hvordan vi yderligere kan styrke og håndhæve reglerne. Men det er medlemsstaterne, der er hovedansvarlige for, at reglerne bliver overholdt.

Alt for lange transporttider

Antallet af dyretransporter i EU er steget i de seneste år, viser tal fra Europa-Parlamentet.

Fra 2009 til 2015 steg antallet af dyr, der bliver transporteret rundt i EU-landene, med 19 procent - fra 1,25 til 1,49 milliarder dyr. I sammer periode steg antallet af sendinger af dyr fra omkring 400.000 til 430.000 om året.

Et af problemerne er ifølge Jørn Dohrmann, at transporttiden for levende dyr er for lang.

Fra 2005 til 2015 steg antallet af transporter internt i EU, der varede mere end 24 timer, fra 10.718 til 16.155.

Men det tal ”må og skal reduceres”, mener Jørn Dohrmann. Europa-Parlamentet ønsker, at man i højere grad bruger lokale slagtefaciliteter i stedet for at transportere dyrene langt.

Derudover er der ifølge DF’eren brug for en strengere og mere systematisk kontrol af dyretransporterne.

Det drejer sig blandt andet om flere uanmeldte besøg og et forbud mod køretøjer og skibe, der ikke opfylder de nuværende dyrevelfærdskrav.

- Vi skal straffe dem, der bryder reglerne og svækker dyrevelfærden, hårdere. Vi ønsker i det hele taget at transportere færre levende dyr. Vi vil hellere transportere nedfrosset kød, lød det under debatten.

Regler for dyr til Tyrkiet

Europa-Parlamentet presser nu på for en ny dyrevelfærdsstrategi, der skal gælde fra 2020 til 2021.

Derudover mener Jørn Dohrmann, at man skal indstille transporten af levende dyr til lande uden for EU, hvis landene ikke har de samme krav til dyrevelfærd som EU.

Han har selv oplevet, hvordan transporter med kvæg måtte holde i solen i timevis ved grænsen mellem EU-landet Bulgarien og Tyrkiet, mens deres papirer blev kontrolleret.

- Det er mig lidt ubegribeligt at dette hus, hvor man vil lave regler om alt, kalder det her for en overdrivelse. Der er slet ingen gældende regler for dyrene, der ender i Tyrkiet eller Mellemøsten, sagde Jørn Dohrmann.

Hos Europa-Kommissionen erkender man, at der er et problem med transporten af dyr til tredjelande. Men der er andre løsninger end forbud.

- Vi skal sikre bedre uddannelse af folk, og vi skal også skubbe på for bedre dyrevelfærd i vores handelsaftaler, sagde kommissær Vytenis Andriukaitis.