Dødsstraf til debat

Da Saddam Hussein blev hængt, lød der et ramaskrig fra store dele af verden. Men også i Kina, USA og andre steder henretter man mennesker. Verden over diskuteres det nu, om dødsstraf er acceptabelt.

Saddams tilhængere bad for ham, efter han var blevet henrettet 30. december. Verden over diskuteres det, om dødsstraf er acceptabel. (Foto: DIA HAMID © Scanpix)

Kort før daggry lørdag den 30. december 2006 blev Iraks tidligere diktator Saddam Hussein henrettet ved hængning.QuickVote: Afstemning dødsstraf Det vakte ikke alene en voldsom uro internt i Irak mellem modstandere og tilhængere af Saddam.Henrettelsen rejste samtidig en voldsom debat om dødsstraf verden over. Ikke mindst fordi flere videoer af hængningen senere havnede på internettet til fri beskuelse for alle og enhver.Fordømmelse af Saddam - og af dødsstrafBåde Danmark og EU var efter henrettelsen enige om at fordømme Saddams forbrydelser, men samtidig på det kraftigste understrege, at man er imod dødsstraf.

FN's nyligt tiltrådte generalsekretær Ban Ki-moon kom lidt galt af sted, da han i første omgang kommenterede henrettelsen af Saddam.I sine første udtalelser udtrykte han forståelse for dommen. Og han sagde, at det var op til hvert enkelt land at beslutte, om det skulle have dødsstraf.Men i et brev til Iraks FN-ambassadør siger generalsekretæren, at alle lande bør respektere internationale love om menneskerettigheder, og dermed er han altså på linje med den officielle FN-politik, der er imod dødsstraf.De sidste ti år har gennemsnitligt tre lande om året afskaffet dødsstraf.Værst i KinaI løbet af 2005 blev mindst 2.148 mennesker henrettet i 22 lande.Langt, langt de fleste, 94 procent, af alle kendte henrettelser skete i fire lande, nemlig Kina, Iran, Saudi Arabien og USA - men langt værst i Kina. Kina henretter hvert år flere end alle andre lande tilsammen.Amnesty International vurderer på basis af de offentlige rapporter, der er tilgængelige, at mindst 1.770 personer blev henrettet i Kina i 2005. Men antallet vurderes at være langt højere i virkeligheden.En kinesisk retsekspert mener, at mindst 8.000 personer i Kina blev henrettet. Det baserer han på information fra lokale embedsmænd og dommere, men den officielle nationale statistik om dødsstraf er klassificeret som en statshemmelighed.

Iran henrettede mindst 94 personer, Saudi Arabien mindst 86, og USA mindst 60.I USA bruges primært giftsprøjte som middel til henrettelser, dog er den elektriske stol tilladt i staten Nebraska.1. marts 2005 afskaffede USA efter en højesteretsdom henrettelse af mindreårige forbrydere. Det skete efter et betydeligt pres fra mange lande og organisationer.Lovligt i Danmark til 1930I Danmark gav loven indtil 1930 mulighed for dødsstraf for visse grove forbrydelser.Straffeloven fra 1866 tillod dødsstraf for drab og forbrydelser begået mod staten. Den sidste, der blev henrettet efter straffeloven af 1866 var Jens Nielsen. Han blev henrettet 8. november 1892 ved halshugning i Horsens Statsfængsel, dømt for brandstiftelse og overfald. I 1930 blev dødsstraffen altså afskaffet i den borgerlige straffelov - den blev dog bibeholdt i den militære straffelov.Men i forbindelse med retsopgøret efter Anden Verdenskrig i 1945 blev dødsstraffen genindført ved lov for visse forbrydelser begået under besættelsen.Loven var en særlov og kendes som Landsforræderloven, og den blev højst kontroversielt vedtaget med tilbagevirkende kraft. Efter genindførelsen af den lov blev 46 personer henrettet ved skydning, og det var frivillige politifolk, der skød.I 1978 blev dødsstraffen i den militære straffelov ophævet. Krigsforbrydertillægget fra 1945 gav dog stadig mulighed for dødsstraf. Først i 1993 blev dødsstraf endeligt afskaffet i Danmark med virkning fra 1. januar 1994. Herefter kunne Danmark tilslutte sig FN's konvention om afskaffelse af dødsstraf.Dermed har Danmark stort set fulgt udviklingen i den vestlige verden.Nogle lande afskaffede allerede i det 19. århundrede dødsstraf efter borgerlig straffelov, men beholdt den efter militær straffelov. Siden midten af det 20. århundrede har de fleste vestlige lande afskaffet dødsstraf i fredstid, enkelte som Danmark også i krigstid.Kilde: Wikipedia, Aschehougs Leksikon og Amnesty International ExternalContent

Facebook
Twitter