Dokumentet: Europa og Amerika må stå sammen

<preform>Dokumentet: Europa og Amerika må stå sammen<br><br>Af premier- og statsministrene<br>Jose Maria Aznar, Jose-Manuel Durão Barroso, Silvio Berlusconi, Tony Blair, Peter Medgyessy, Leszek Miller og Anders Fogh Rasmussen.</preform>

Af premier- og statsministreneJose Maria Aznar, Jose-Manuel Durão Barroso, Silvio Berlusconi, Tony Blair, Peter Medgyessy, Leszek Miller, Vaclav Havel og Anders Fogh Rasmussen.

Det egentlige bånd, som forener USA og Europa er de værdier, vistår sammen om: demokrati, individuel frihed, menneskerettighederog retssikkerhed. Disse værdier førtes over Atlanten af demennesker, der sejlede fra Europa for at hjælpe med at skabe USA.Værdierne er i dag mere truet end nogensinde.

Angrebene den 11. September viste, hvor langt terrorister - vorefælles værdiers fjender - er rede til at gå for at ødelægge dem. Deuhyrlige angreb var et anslag imod os alle. Ved at stå sammen om defælles principper har regeringer og befolkninger i USA og Europaklart demonstreret styrken i deres overbevisning. Dettransatlantiske bånd er i dag mere end nogensinde en garant for vorfælles frihed.

Vi europæere har et forhold til USA, der har modstået historiensprøvelser. Takket være amerikansk mod, storsind og fremsynethedblev Europa befriet fra to former for tyranni, der lagde vortkontinent øde i det 20. århundrede: nazismen og kommunismen. Takketvære det fortsatte samarbejde mellem Europa og USA er det lykkedesos at opretholde fred og frihed på vort kontinent. Dettransatlantiske forhold må ikke blive offer for det nuværendeirakiske regimes vedvarende forsøg på at true sikkerhed iverden.

I nutidens verden er det mere end nogensinde afgørende, at vifastholder vort fællesskab og sammenhold. Vi ved, at succes i dendaglige kamp mod terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåbenkræver urokkelig beslutsomhed og fast internationalt sammenholdmellem alle lande, der hæger om frihed.

Det irakiske regime og dets masseødelæggelsesvåben udgør en klartrussel mod sikkerheden i verden. Denne fare er blevet udtrykkeligterkendt af FN. Vi er alle bundet af sikkerhedsrådsresolution 1441,som blev vedtaget med enstemmighed. Vi europæere har siden gentagetvor støtte til resolution 1441, vort ønske om at fortsætte iFN-sporet og vor opbakning til FNs Sikkerhedsråd i forbindelse medNATO-topmødet i Prag og Det Europæiske Råd i København. Herved harvi sendt et klart, fast og utvetydigt budskab om, at vi ønsker atfrigøre verden for den trussel, som Saddam Husseinsmasseødelæggelsesvåben udgør. Vi må fortsat stå sammen om kravetom, at hans regime afvæbnes. Det internationale samfundssolidaritet, sammenhold og beslutsomhed er vort bedste håb for, atdette kan opnås på fredelig vis. Vor styrke ligger i vorenighed.

Kombinationen af masseødelæggelsesvåben og terrorisme er entrussel af uoverskueligt omfang. Vi bør alle være bekymret herom.Resolution 1441 er Saddam Husseins sidste chance for at lade sigafvæbne med fredelige midler. Han har muligheden for at undgå enstørre konfrontation. Desværre har FNs våbeninspektører i denne ugebekræftet, at hans veletablerede mønster af bedrag, løgn ogmanglende samarbejde om FNs Sikkerhedsråds resolutionerfortsætter.

Europa har ikke noget udestående med det irakiske folk. De er ivirkeligheden de primære ofre for Iraks nuværende brutale regime.Vort mål er at opretholde fred og sikkerhed i verden ved at sikre,at dette regime giver afkald på sine masseødelæggelsesvåben. Voreregeringer har et fælles ansvar for at stå op imod denne trussel.At mislykkes hermed vil være en alvorlig undladelsessynd over forvore egne borgere og i forhold til verdenssamfundet.

Ifølge FN-Pagten påhviler det FNs Sikkerhedsråd at opretholdefred og sikkerhed i verden. I dette øjemed må FNs Sikkerhedsrådopretholde sin troværdighed ved at sikre fuldstændig overholdelseaf sine resolutioner. Vi kan ikke tillade, at en diktatorsystematisk krænker disse resolutioner. Hvis de ikke overholdes,vil Sikkerhedsrådet miste sin troværdighed og verdensfreden villide skade. Vi er overbevidst om, at Sikkerhedsrådet vil leve optil sit ansvar.

Kilde: Statsministeriet

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter