Ekspert: Lenin - den værste diktator nogensinde

Hitler, Stalin, Mao, Lenin, Tojo. Hvem var den værste diktator? Se hvad eksperten synes og kom selv med din dom over fortidens syndere.

Hitler, Stalin, Mao, Lenin, Tojo. Hvem var den værste diktator? Se hvad historikeren synes og kom selv med din dom.

QuickVote:

Vladimir Lenin er ifølge Mette Skak, Lektor i statskundskab og sagkyndig i kommunisme, især Sovjetunionen og Nordkorea (cand. phil. i russisk) fra Aarhus Universitet i den værste af alle diktatorer i moderne tid.

Tilsammen skønnes de fem værste diktatorer, direkte og indirekte, at have mere en 100 millioner menneskers liv på samvittigheden.

Mette Skak fra Aarhus Universitet kommer herunder med sit personlige bud på, hvem der personificerer de fem værste diktatorer i moderne tid.

Ubegrænset, hensynløs magtudøver

Normalt ses diktatur som det modsatte af demokrati, men eftersom at for eksempel Adolf Hitler kom til magten via stemmesedler, ses der i denne artikel bort fra dén definition.

En diktator defineres i denne artikel som en magthaver, der udøver ukontrolleret, ubegrænset, hensynsløs og tyrannisk magtudøvelse.

Kriterierne for, hvem der er den værste diktator nogensinde opgøres i antal dødsofre og anden påviselige brutalitet suppleret af et andet, mere strukturelt kriterium om, hvem der er ophav til andre diktatoriske systemer.

Diktaturer i defensiven

Når du har været listen igennem kan du søge trøst i, at der i dag ifølge Mette Skak ikke er nær samme antal livskraftige diktatorer, som før og under den kolde krig, hvor demokratiet var i defensiven.

Lenin

er efter min opfattelse den værste. Ikke fordi hans ofre var de mest omfattende, men pga. det diktatur han skabte, som ikke bare blev holdt i live, men efterlignet af leninister over hele kloden: Stalin, Mao, Kim Il Sung, Pol Pot.

Det var Lenin, der gav bolden op til forfølgelsen - ofte den fysiske likvidering - af modstandere og hele samfundsklasser. Hans terror var formentlig en afgørende årsag til, at det yderste højre i europæisk politik endte i ren fascisme og nazisme. Han blev med rette anset for en samfundsomstyrter.

Ligeledes var Japan, dvs. de japanske militarister lige siden Oktoberrevolutionen i 1917 fanatiske anti-bolsjevikker. Hertil kommer de millioner - anslået hele 15 millioner! - liv, der gik tabt under borgerkrigen i Sovjetunionen 1918-1920, et væbnet opgør om magten, som Lenin i allerhøjeste grad var ansvarlig for.

Hitler

er nummer 2. Det samlede antal civile og militære ofre for anden verdenskrig i Europa var 36,5 mio. Det er myrderier, som Hitler og hans nazistiske galninge har hovedansvaret for. Altså for så vidt værre end Lenin.

Hitler var i en klasse for sig og har ikke for alvor dannet skole ligesom Lenin (selv om Zimbabwes diktator Mugabe i marts 2003 koketterede med, at han skam gerne vil være "10 gange Hitler"!). Hitler var i særklasse racist og havde ansvar for et industrielt "perfektioneret" forsøg på totalt folkemord på jøderne.

Mao

Zedong er nummer tre på min liste over værste diktatorer. Ifølge Kommunismens Sorte Bog kan man uden videre tilskrive hans kommunistiske regime ansvaret for mellem 6 og 10 millioner døde.

Men hertil kommer "kontrarevolutionære" indsat i fængsler, hvoraf måske 20 mio. døde, "Det Store Spring Fremad" med dødsofre af hungersnød på mellem 20 og 43 mio. plus excesserne under Kulturrevolutionen midt i 1960'erne. Sammenlagt mellem 10 og 70 mio. døde; Hvis nu de 70 mio. ofre skulle vise sig at være det korrekte tal er det over det dobbelt af Hitlers ofre!

Stalin

var lige så hensynsløs og desværre længere levende end Lenin, som han efterlignede: Stalin anså krige for revolutionære situationer og satte derfor hele samfundsøkonomien på krigsfod, hvilket havde folkemordsagtige konsekvenser.

Stalin udbyggede for alvor Sovjetunionens net af koncentrationslejre og havde ansvaret for den store terror i 1930'erne og for den ekstremt hensynsløse krigsførelse fra sovjetisk side under anden verdenskrig - hensynsløs over for landets egne soldater og civile. Han fortsatte i samme skure efter krigen.

Derfor kan man tilskrive Stalin ansvaret for en overdødelighed på mindst 10 millioner mennesker, men nok snarere 20 millioner sovjetborgeres fremskudte død. Hertil kommer en "nordkoreansk" dagligdags politisk indoktrinering og fordummelse, tilsat alskens nød og afsavn.

Tojo

var hovedansvarlig for angrebet på Pearl Harbor og indbegrebet af den japanske militarisme, derfor dømt og hængt som krigsforbryder af Tokyo-krigsforbrydertribunalet i 1948.

Det japanske Kejserrige havde ansvaret for sandsynligvis 6 mio. dræbte mellem 1937 og 1945 iflg. Reinhard Rummel, men andre kilder taler om 30 mio. ofre, vel at mærke eksklusive de mange millioner kinesiske ofre, fx i Nanking 1937-38. I så fald er vi indiskutabelt oppe på Hitler-niveau hvad angår menneskeliv på samvittigheden.

Væste nulevende

I morgen kan du se sagkyndige Mette Skaks top 10 over de værste nutidige diktatorer her på dr.dk. Se ovenstående som oplæg til debat og kom med din holdning herunder.

ExternalContent