El- og varmepriserhimmelflugt skaber bekymring: Nu har EU-toppen fundet værktøjskassen frem

Det er den grønne omstilling, der skal sikre EU-landene mod eksplosive energipriser, mener EU-toppen.

Prisen på gas er steget meget i den seneste tid, og det presser mange europæere, der har svært ved at betale deres energiregninger. (Foto: NIKLAS HALLE'N © Ritzau Scanpix)

Energipriserne rundt om i Europa er steget gevaldigt i den senere tid, og dag for dag er det kun blevet det dyrere for folk at tænde laptoppen, varme aftensmadresterne i ovnen eller skrue radiatoren lidt ekstra op for at holde den snigende efterårskulde på afstand.

De enorme prisstigninger har vakt stor bekymring rundt om i de europæiske hovedstæder, ikke mindst i flere af de sydeuropæiske lande.

Derfor er der også blevet presset på for, at Europa-Kommissionen skulle skride til handling og give medlemslandene en hjælpende hånd med at håndtere de høje el- og varmeregninger.

I dag præsenterede energikommissær Kadri Simson så sin længe ventede ’værktøjskasse’ med forskellige tiltag, som medlemslandenes regeringer kan tage i brug i takt med, at priserne stiger.

Der er dog ikke tale om noget stort nybrud, for kassen består først og fremmest af en række gammelkendte redskaber, som regeringerne allerede i dag kan benytte sig af.

- På den korte bane er det EU-landene selv, der er bedst udstyret til at gøre noget. Der er ikke to lande, der har præcis det samme energimiks eller de samme sociale forhold, og derfor skal tiltagene også målrettes efter de enkelte medlemslande, siger kommissæren.

Fransk energicheck på vej

Blandt redskaberne finder man blandt andet økonomisk nødhjælp til de familier, der har sværest ved at betale deres regninger.

Ifølge Europa-Kommissionens egne tal har syv procent af europæerne i dag svært ved at opvarme deres huse, og de kan eksempelvis hjælpes ved at få et engangsbeløb i hånden, eller ved at få længere tid til at betale deres regninger.

- Medlemslandene kan også gå ind og sikre, at der ikke er nogen, der bliver afkoblet fra deres energinetværk, selvom de ikke kan betale deres regninger, siger Kadri Simson.

Derudover er det også muligt at lave målrettede skatte- og afgiftslettelser samt hjælpe små og mellemstore virksomheder, som bliver særdeles hårdt ramt af krisen – også uden at det kommer i karambolage med EU’s skrappe statsstøtteregler.

20 lande, heriblandt Spanien, Frankrig og Grækenland, har allerede annonceret, at de har sådanne tiltag på vej. Den franske regering vil eksempelvis hjælpe de fattigere familier med særlige energivouchers, mens den italienske regering vil hjælpe gennem midlertidige afgiftslettelser.

Ifølge energikommissær Kadri Simson skal energikrisen løses ved at styrke den grønne omstilling. (Foto: OLIVIER HOSLET © Ritzau Scanpix)

Forbigående krise

Ved siden af det vil Europa-Kommissionen undersøge, om det på sigt kunne give mening for medlemslandene, at de begynder at købe gas sammen.

Under coronakrisen besluttede de eksempelvis at købe vacciner i fællesskab, og den spanske regering har blandt andet presset på for, at det også bør ske på energiområdet. Kommissionen understreger dog, at det i givet fald vil være på frivillig basis.

Derudover vil man også se på, om landene i fællesskab kan blive bedre til at lagre gas til trange tider. Værktøjskassen har dog først og fremmest fokus på det, der kan gøres nu og her - og på den lidt længere bane.

For ifølge Europa-Kommissionen er der tale om en forbigående energikrise, der er forårsaget af flere forskellige faktorer – heriblandt at efterspørgslen efter især gas er steget overalt, ikke mindst i Asien, hvilket har presset priserne gevaldigt op.

Derudover var den seneste vinter særdeles kold, og flere lande har derfor opbrugt de lagre, de ellers ville have haft.

Men i både Bruxelles og en række andre hovedstæder, heriblandt København, er den klare forventning, at energikrisen er drevet over, når vi når frem til foråret. Og et flertal af medlemslandene ønsker på nuværende tidspunkt ikke at gå meget længere end det, der er blevet fremlagt i dag.

Skub på den grønne omstilling

Trods det har krisen ifølge Europa-Kommissionen vist, at medlemslandene i dag er for afhængige af energi fra lande uden for unionen, ikke mindst Rusland, som er en af Europas største gasleverandører.

Derfor understreger energikommissæren også, at den langsigtede løsning er at gøre energisystemet mere robust og sætte ekstra skub på den grønne omstilling, så medlemslandene bliver mere selvforsynende med vedvarende energi.

- Vi skal sætte skub på den grønne omstilling, ikke tage tempoet ud af den, siger Kadri Simson.

Det møder glæder hos Niels Fuglsang, der er socialdemokratisk europaparlamentariker og medlem af energiudvalget i Europa-Parlamentet.

- Der er flere af mine kollegaer, der har foreslået, at Europa-Kommissionen bør gribe ind i den grønne omstilling ved enten at tage profit fra vedvarende energiproducenter eller lægge låg på kvoteprisen for CO2. Men det er godt, at man ikke har ladet sig presse til at gøre det, siger han og understreger, at netop den grønne omstilling og den store klimapakke, som netop nu ligger på forhandlingsbordet, er løsningen.

Flere har ellers frygtet, at de stigende energipriser kunne komme til at tage pusten ud af den grønne omstilling, som står allerøverst på EU-toppens arbejdsprogram i disse år.

- Vi skal øge den vedvarende energi og styrke energieffektiviteten, og derfor er løsningen for mit vedkommende ikke den værktøjskasse, der er kommet i dag, siger Niels Fuglsang.

EU’s stats- og regeringschefer skal i næste uge debattere de stigende energipriser på EU-topmødet i Bruxelles.

Facebook
Twitter