Enorme oliemængder mod Spaniens kyst

De spanske miljømyndigheder er bekymrede over udsigterne til, at en oliepøl på omkring 9.000 ton rammer de nordvestspanske kyster i løbet af det kommende døgn. Befolkningen demonstrerer mod regeringens langsommelige handling i sagen.

De spanske miljømyndigheder er stærkt bekymrede over udsigternetil, at en oliepøl på omkring 9.000 ton rammer de nordvestspanskekyster i løbet af det kommende døgn.

Kilde:Reuters

13.12.1999: Ud for det nordvestlige Frankrig brækker en maltesisktanker over i to dele. Der var 25.000 tons olie ombord.

15.02.1996: Ved den walisiske kyst beskadiges tankeren Sea Empress.Udslip: omkring 40.000 tons olie.

05.01.1993: Ved Shetlandsøerne rammer olietankeren Braer klippernenær kysten. 85.000 tons olie spildes.

03.12.1992: Ved Spaniens nordvestkyst nær La Coruna går den græsketanker Aegean Sea på grund og brækker over i to dele. Omkring80.000 tons olie spildes

16.03.1978: Ud for den bretonske kyst i Frankrig går tankeren AmocoCadiz på grund. Udslip: over 1.6 millioner tønder olie.

18.03.1967: Ved Cornwall Storbritannien går Torrey Canyon på grundog taber 80.000 ton - 919.000 tønder - olie.Store udslip ved Europa

Befolkningen i Galicien er om muligt endnu mere bekymrede. Opmod 200.000 mennesker deltog søndag i demonstrationer i Santiago deCompostella.

De mener at regeringen har gjort for lidt for at hindreoliekatastrofen. Og det regeringen har gjort, har den gjort forlangsomt.

Kraftig blæst og regn har præget området i de seneste dage. Dethar dels splittet nogle af oliesøerne op i mindre dele som er sværeat overvåge, dels på ny sendt olie ind på områder, der allerede varrenset. Over 400 kilometer kyst er forurenet.

Frygt for sprængte tanke

Miljøskibe ogflydespærringer har betydet, at 5.500 ton olie er blevet pumpet opfra havet, inden den nåede kysterne. Det oplyser de spanskemyndigheder.

Flere lande har i lighed med Danmark stillet miljøskibe tilrådighed. Det danske miljøskib, Gunnar Seidenfaden, er undervejstil området og befinder sig nu i Den Engelske Kanal. Det ventesfremme onsdag aften.

Tankskibet Prestige lækkede omkring 10.000 ton olie inden detsank, ca. 130 sømil sydvest for Spaniens vestligeste punkt.

Det er dennelille franske ubåd, der skal ned og undersøge om Prestige fortsatlækker olie Foto: APTN, © APTN

Med de mængder olie der er opsamlet og hvad der fortsat menes atflyde på åbent vand, er der begundet frygt for at en eller flere aftankene i det sunkne skib lækker olie. Skibet gik ned med omkring67.000 ton olie.

En fransk mini-ubåd er klar til at dykke ned til skroget, derligger på 3.500 meters dybde, hvor den skal inspicere skroget forudslip. Det dårlige vejr gør det dog i øjeblikket umuligt atgennemføre dykningen, oplyser BBC.

Prestige fik stor opmærksomhed da den brækkede over i to og sankfor to uger siden. Ikke mindst fordi den på sin sidste rejsepasserede blandt andet danske farvande.

Danske lodser udtalte, at Prestige ligeså vel kunne være sunketud for en dansk kyst og have forårsaget en olieforurening som denSpanierne nu kæmper med.

//detectBrowser();//2000: 3860 tanskibe

2001

: 3961 tankskibe

2002

(forventet): 4200 tankskibe

Ca. 25% af de tankere, der passerer Storebælt, er på størrelsemed - eller større end - Prestige.

Ved Skt. Petersborg har man bygget en ny olieterminal, Primorsk.Udskibning fra Primorsk medfører en kraftig forøgelse afolietankere gennem danske farvande.

I Storebælt Tankskibe har ikke meldepligt til de danskefarvandsmyndigheder. Derfor kan en olietanker være i Storebælt fåtimer efter at den bliver opdaget eller registreret.

Storebælt og Sundet er internationalt farvand. Det betyder, atDanmark ikke kan forbyde gamle, dårlige tankskibe i at passereeller påtvinge skibe en lods.

Meldepligt Der findes en række konventioner og bilateraleaftaler, der angiver hvornår de store skibe må gå igennem. Og om deskal have lods om bord.

Det har ingen konsekvenser at bryde disse aftaler. Der bliveroptaget en rapport, som Søfartsstyrelsen sender til det pågældendeflag-land.

KonventionerTankskibe

Facebook
Twitter