EU-Domstol: Polsk pensionslov i strid med EU-retten

Polens sænkning af pensionsalderen for højesteretsdommere er i strid med grundlæggende principper i EU.

Polen handlede i strid med EU-retten, da landet i 2018 sænkede pensionsalderen for højesteretsdommere, har EU-Domstolen fastslået.

'Sænkningen kan ikke begrundes af noget legitimt formål og 'strider derfor mod princippet om dommeres uafsættelighed, som er en iboende del af princippet om dommeres uafhængighed'.

Loven sænker pensionsalderen fra 70 til 65 år og gælder også dommere, som var fyldt 65 år ved lovens ikrafttræden i april 2018.

Den ramte ifølge EU-Domstolen næsten en tredjedel af den øverste domstols medlemmer.

De pågældende dommere kan dog søge om en forlængelse af deres embede, men det er landets præsident, der vender tommelfingeren op eller ned til en forlængelse.

Det strider ifølge EU-Domstolen også imod basale principper om magtens tredeling og dermed EU-retten. Der var ikke tale om en vurdering af objektive kriterier, men blot præsidentens skøn.

Modstandere af landets regeringsparti, Lov og Retfærdighed (PiS), har kaldt loven for et forsøg på at fjerne kritiske røster fra Polens højesteret, skriver mediet Politico.

Polens modargument har over for EU-Domstolen været, at man med aldersændringen søgte at harmonere højesteretsdommeres pensionsalder med landets øvrige arbejdstagere.

Det afvises i dommen, og Polen skal derfor ændre loven. Sker det ikke kan EU-Kommissionen igen anlægge sag om traktatbrud med trussel om økonomiske sanktioner.

/ritzau/