EU-domstolen går imod Polens fjernelse af højesteretsdommere

Polen vil tvangspensionere 40 procent af dommerne, hvormed regeringen kan udpege nye.

Der var protester foran Højesteret, da den polske retsreform blev vedtaget i sommers. (Foto: © Jakub Kaminski, Scanpix)

EU-domstolen i Luxembourg har beordret Polen til at standse implementeringen af en ny lov, som gør det muligt at tvangspensionere dommere over 65 år.

Loven, som blev vedtaget som del af en større retsreform, trådte i kraft først i juli, og medførte, at 27 ud af 72 dommere i højesteret kunne tvinges på pension.

Godt nok er det muligt at søge om dispensation. Men det er præsidenten, der vurderer, om den kan gives, og det sker uden klare kriterier.

Samtidig medfører en anden del af reformen, at det er regeringen, som får mulighed for at vælge medlemmer til det råd, der udpeger nye dommere til både Højesteret og andre domstole.

Frygter politiske udnævnelser

Lovændringen har fået kritikere til at frygte, at det national-konservative regeringsparti, Lov og Retfærdighed, vil udpege loyale partistøtter til de ledige poster i Højesteret, som blandt andet godkender polske valgresultater.

Fra EU's side er der en frygt for den overordnede retssikkerhed i unionen, hvis politisk udpegede dommere skal forholde sig til grænseoverskridende kriminalitet.

Derfor tog EU-kommissionen allerede før loven trådte i kraft det første skridt til at få den ændret ved at sende en officiel skrivelse til Polen.

2. oktober optrappede kommissionen og sendte sagen for EU-domstolen, som nu har vedtaget kommissionens forslag til en midlertidig afgørelse, indtil sagen kan gå sin gang.

Dommere får lov at vende tilbage

I afgørelsen beordrer domstolen Polen til at standse implementeringen af loven om tvangspensionering af dommere, deriblandt Højesterets formand.

Samtidig skal Polen lade alle dommere, der allerede er sendt på pension, få deres job tilbage. Og endelig skal den polske regering afholde sig fra at udpege nye dommere.

Senest om en måned skal Polen melde tilbage, hvordan landet har overholdt den foreløbige afgørelse.

Ifølge New York Times siger Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, at hans regering vil svare på afgørelsen, når den har læst den.

Hvornår der kommer en endelig afgørelse fra EU-domstolen, ligger endnu ikke fast.