EU-Domstolen: I orden at centralbank forsøger at redde euroen

Det var helt i tråd med EU-retten, da Den Europæiske Centralbank i 2012 beredte vejen for køb af obligationer, mener EU-Domstolen.

Den Europæiske Centralbanks forsøg på at redde euroen er juridisk helt i orden.

Det siger EU-Domstolen i en dom, der vurderer den tyske centralbanks støtte til det såkaldte OMT-program, der siden 2012 har givet eurolandenes centralbanker mulighed for at opkøbe statsobligationer på det sekundære marked for at støtte eurolande i krise.

Utilfredse euroskeptikere

OMT-programmet har aldrig været anvendt, men en stor gruppe tyske euroskeptikere er gået til den tyske forfatningsdomstol for at få underkendt den tyske centralbanks mulige deltagelse i programmet.

Sidste år gav den tyske domstol klagerne delvist ret med en melding om, at der er væsentlige grunde til at antage, at det går videre end ECB's monetærpolitiske mandat, krænker medlemslandenes magt og er i strid med forbuddet mod at dække regeringers finansielle underskud.

Centralbanker må ikke finansiere regeringer

Forfatningsdomstolen sendte dog spørgsmålet videre til EU-Domstolen i Luxembourg for at høre dens vurdering i forhold til EU-retten, inden der senere kommer en endelig tysk dom.

EU-Domstolen siger i sin forklaring, at der dog skal opfyldes visse betingelser med indbygget sikkerhed, for at man ikke overtræder forbuddet mod, at centralbanker direkte finansierer regeringer.

Ifølge domstolen er det blandt andet afgørende, at centralbankerne ikke tænkes at skulle købe statsobligationer direkte hos offentlige myndigheder. Men at der alene er tale om, at de under nærmere betingelser kan købe obligationer, der allerede er udstedt og handlet.

/ritzau/

Facebook
Twitter