EU-forbud svækker danske regler

EU-kommissionen vil skærpe lovgivningen for ftalater, men kun for tre af slagsen. Forslaget vil på nogle punkter svække danskeregler.

Nogle ftalater, der bruges som blødgørere i legetøj og mangeandre plastprodukter, er farligere end hidtil antaget.EU-kommissionen er derfor parat til at skærpe EU's forbud modftalater i plastiklegetøj.

Danmarkvar et af de første lande i Europa, der forbød brugen af ftalater ilegetøj for børn under tre år og babylegetøj, beregnet til at puttei munden.

Ftalaterbestår af en gruppe kemikalier, der har været anvendt i mere end ethalvt århundrede, primært til at gøre PVC (PolyVinylChlorid) blødtog fleksibelt.

Ftalaterer de mest anvendte plastblødgørere i verden.ftalater

Kommissionen foreslår, at tre ftalater forbydes ismåbørnsartikler og i legetøj til børn helt op til 14 år.

For Danmarks vedkommende er der på nogle punkter tale om enskærpelse. Men på andre punkter vil de nye fælles EU-regler, hvisde bliver vedtaget, svække de danske regler.

Forbud mod ftalater i alt legetøj

Herhjemme er der forbud mod alle ftalater i alt legetøj til børnunder tre år og i produkter, som det kan forventes, at børn putteri munden. Desuden følger vi en strategi om, at ftalaterne med tidenskal helt væk for at sikre børn fuldstændigt mod de skadeligestoffer, der udvaskes, når legetøjet kommer i munden.

De nye EU-regler skal erstatte et midlertidigt forbud fra 1999,som forbød seks ftalater i legetøj og småbørnsartikler fremstilletaf blød pvc.

Enendelige kemikalielov ventes først vedtaget i 2006. Indtil da skalmiljøforkæmpere og kemikalieindustriens interessenterhøres.

REACH eraf industrien kritiseret for at skade Europas konkurrenceevne.Omvendt har miljøorganisationerne kritiseret EU-kommissionen for atvære for lydhøre over for industriens kritik.

REACHsamlede de hidtidige 40 direktiver og regulativer på området, ogvendte bevisbyrden i miljøsager vedrørende kemi-industrien.Tidligere var det op til industrien selv at bevise, at anvendtekemiske stoffer ikke var sundhedsskadelige.

Loven fiknavnet REACH, der står for Register, Evaluate and AuthoriseChemicals.

EU-kommissionen offentliggjorde i oktober 2003 en kemikalielov, somblandt andet omfattede ftalater. Reach-direktivet

EU-reglerne gælder ting til børn under tre år, men kun noget,der direkte er beregnet til at putte i munden. Allerede i 2001forsøgte Kommissionen at få forbuddet gjort permanent, men detstrandede, fordi landene ikke kunne blive enige.

Når Kommissionen nu vil forsøge igen, skyldes det, at flere afftalaterne i mellemtiden er blevet undersøgt og vurderet somfarlige for forplantningsevnen. Det drejer sig om ftalaterne DEHP,DBP og BBP.

Mangler oplysninger

Når de tre andre ftalater - DINP, DIDP og DNOP - ikke er med,skyldes det, at der ifølge EU-kommissionen mangler oplysninger omstoffernes farlighed.

De gældende danske regler anvender en grænseværdi for indhold afftalater på 0,05 procent, mens EU i sine regler arbejder med 0,1procent - altså det dobbelte.

Samlet vurderer Miljøministeriet EU-kommissionens forslag sompositivt for beskyttelsesniveauet i Danmark.

Københavns Kommune, Forbrugerrådet, Greenpeace og DanmarksNaturfredningsforening er i deres høringssvar kritiske og advarerimod at slække det danske beskyttelsesniveau.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk