EU har plan for at stoppe handel med truede dyr

EU vil hæve straffen for at handle med truede dyr, og føje flere på listen over truede arter.

Papegøjer er blandt de eksotiske dyr, som af og til dukker op ved kontroller i Københavns Lufthavn. (Foto: Kurt Petersen © Scanpix)

EU-Kommissionen har fremlagt en omfattende handlingsplan til bekæmpelse af illegal handel med truede dyr og planter.

Handlingsplanen bliver EU's fælles indspark ved en international konference i Johannesburg i Sydafrika lørdag 24. september, hvor de fleste af verdens lande vil være repræsenteret.

Et af forslagene går ud på at hæve strafferammen for ulovlig handel med dyr med fængsel i op til fire år. Den danske strafferamme er fængsel i op til et år.

Derudover vil EU føje flere dyrearter til listen over truede arter, det er forbudt at handle med.

Hos WWF Verdensnaturfonden i Danmark er man meget positivt stemt over for handlingsplanen.

- Men det nytter ikke noget at hæve straffen eller føje flere kæledyr til den sorte liste, hvis der ikke føres mere kontrol med den handel, der allerede er, mener Bo Normander, der er programchef for biodiversitet i WWF Verdensnaturfonden.

- Vi har et ønske om, at vi får en strengere og bedre kontrol. De papegøjer og eksotiske kæledyr, der bliver fundet i Danmark, er kun toppen af isbjerget, fordi der bliver udført så få kontroller i for eksempel Københavns Lufthavn, siger han.

/ritzau/

Facebook
Twitter