EU lægger op til tvungen fordeling af 160.000 flygtninge

EU-Kommissionen gør klar til markant flygtninge-plan. Tyskland og Frankrig bakker op.

En gruppe syrere fra Aleppo krydser grænsen til Ungarn ved Horgos i Serbien. (Foto: Kim Dang Trong © dr)

EU's politik for håndteringen af flygtninge og migranter, som kommer til Europa, har spillet fallit.

Situationen er uholdbar, og det skal der nu laves om på. EU-landene begynder i dag en stribe møder, som skal føre frem til et fælles svar på den flygtningekrise, der lige nu udspiller sig i en række EU-lande.

EU-Kommissionen fremlagde før sommerferien en plan for en frivillig omfordeling af 40.000 asylansøgere fra Italien og Grækenland, samt fordeling af 20.000 kvoteflygtninge. Men nu varmer man op til et langt mere vidtgående udspil.

160.000 skal fordeles

- Det oprindelige forslag var ret kontroversielt. Man kunne ikke blive enige, og derfor endte det med en frivillig ordning. Men nu kan man godt se, at det slet ikke er nok, siger EU-korrespondent i DR Ole Ryborg:

- Hvis man lytter til vandrørene i Bruxelles, så hører man, at EU-Kommissionen vil lægge op til at øge antallet af flygtninge, som skal omfordeles, med 100.000. Det betyder altså, at man når op på i alt 160.000 flygtninge, som skal fordeles.

Det forventes desuden, at EU-Kommissionen vil udvide listen over lande, som flygtninge skal omfordeles fra, til - ud over Italien og Grækenland - også at omfatte Ungarn.

Tvungne kvoter

De store spørgsmål er naturligvis, om fordelingen denne gang skal være tvungen, og om EU-landene overhovedet kan blive enige.

Tysklands kansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Francois Hollande, meddelte i går, at de støtter et system med tvungne kvoter.

- Det bliver svært. Der vil være betydelig modstand - specielt i Central- og Østeuropa. Sidst var det Polen, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, de baltiske lande og Spanien imod kvoterne. Der er en vis opblødning på vej på grund af situationen i Ungarn - men det er absolut kun opblødning. Det er dog vigtigt, at Frankrig og Tyskland nu står sammen om tvungne kvoter - man skal aldrig undervurdere vægten af tysk-fransk sammenhold i EU, siger Ole Ryborg.

Danmark imod tvang

Uanset hvad EU-landene kan blive enige om, så vil det ikke påvirke Danmark, Storbritannien og Irland, som har forskellige forbehold på udlændingeområdet.

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) gentager dog, at regeringen principielt er modstander af et tvungne kvoter.

- Spørgsmålet er, hvem det er, der beslutter præcis, hvordan fordelingen skal være. Og der synes jeg, at vi er inde ved kernen i et lands suverænitet - det er, at det selv er med til at beslutte, hvad det er for nogle levevilkår, og hvad det er for en måde, man modtager flygtninge på, siger Kristian Jensen:

- Husk nu på, at vi har en lang tradition for at fordele kvoteflygtninge, hvor hvert land har meldt ind og sagt, at vi vil gerne tage nogle af de flygtninge, der sidder i flygtningelejrene. Der har Danmark hjulpet igennem mange år med at hente folk ud af flygtningelejrene og på den måde skaffe dem en bedre tilværelse. Det er ikke noget, andre har bestemt - det er noget, Danmark gør af egen vilje.