EU-lande vil afvise forslag om bindende flygtningekvoter

Udkast til erklæring fra EU-topmøde lægger op til, at landene selv vil fordele flygtninge imellem sig.

EU-lande vil afvise kommissionen udkast om at fordele flygtninge efter en fordelingsnøgle. I stedet skal der findes en fordeling via forhandlinger, skriver Ritzau. (Foto: BULENT KILIC © Scanpix)

Der er udsigt til, at EU-landenes stats- og regeringschefer senere på ugen vil skrotte EU-Kommissionens forslag om en bindende fordelingsnøgle for 40.000 migranter, der er ankommet til Italien og Grækenland.

Seneste udkast til topmødets sluterklæring lægger op til, at medlemslandene vil sige okay til, at de i løbet af de næste to år skal omfordele 40.000, der er ankommet til Grækenland og Italien.

Men i stedet for at fordele dem i henhold til den fordelingsnøgle, kommissionen har regnet ud, lægges der op til, at medlemslandene i løbet af juli selv skal forhandle sig frem til, hvordan migranterne skal fordeles mellem dem.

Engangsforeteelse

Samtidig understreges det i seneste udkast, som Ritzau er i besiddelse af, at der er tale om en midlertidig løsning og en engangsforeteelse.

Danmark ville selv, hvis der blev tale om bindende kvoter, ikke være bundet af forslaget på grund af det danske retsforbehold. Mens Storbritannien og Irland har en tilvalgsordning og ville kunne vælge at deltage.

Blandt de øvrige EU-lande har der den seneste måned været markant forskellige holdninger til idéen om bindende kvoter.

Øst- og Centraleuropa er modstandere

Især Italien, der på grund af sin middelhavskyst står som første ankomstland for mange tusinde migranter, har været stor fortaler for at kunne sende hovedparten af de nyankomne videre til andre EU-lande.

Mens især lande i Øst- og Centraleuropa har været voldsomt imod at skulle påtvinges en fast kvote, der er fastsat ud fra en formel, der tager hensyn til landenes velstand, befolkningsstørrelse, arbejdsløshed og antallet af tidligere modtagne asylansøgere.

Spørgsmålet har allerede været drøftet blandt EU-landenes justits- og indenrigsministre og ventes at kunne blive genstand for en ophedet politisk drøftelse blandt lederne på topmødet torsdag og fredag i denne uge.

Udkastet er EU-præsident Donald Tusks forsøg på at præsentere lederne for en tekst, som han tror, alle kan sige god for.

/ritzau/

Facebook
Twitter