EU-landene øremærker barsel til mænd

To måneders barselsorlov bliver fremover reserveret til fædre i EU.

Peter Burgaard, der er ansat i TDC, har holdt barselsorlov med sin søn Oskar. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

EU-landene har besluttet, at to måneders barselsorlov fremover bliver øremærket til mænd.

Halvanden måned skal være betalt, en halv måned vil være uden løn.

- Det her forslag er kontroversielt i nogle lande. Reglerne er meget forskellige i de enkelte lande. Det her er et forsøg på at lave et vist europæisk minimumsniveau på barselsområdet, så der ikke er lande, som dumper løn- og arbejdsvilkår, forklarer EU-korrespondent i DR Nyheder Ole Ryborg.

Den danske beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) stemte imod, da ministerrådet i dag skulle tage stilling til spørgsmålet på et møde i Luxembourg. Men Danmark kom som ventet i mindretal.

Troels Lund Poulsen har tidligere forklaret Danmarks modstand med, at man opfatter barsel som et nationalt anliggende, og at den enkelte familie skal have lov at indrette sig, som den finder det bedst.

Et flertal i Folketinget støtter regeringens holdning til spørgsmålet.

Fædre bliver ikke tvunget til at tage de to måneders barsel, men de frafalder den samlede barsel, hvis manden ikke tager dem. De to måneder kan altså ikke "overføres" til kvinden.

I øjeblikket har forældre ret til 32 ugers barsel, og fædre har ret til 14 dages orlov umiddelbart efter fødselen. Kvinder har ret til fire ugers orlov før fødslen efterfulgt af 14 ugers barselsorlov.

Lovforslaget skal nu forhandles på plads med Europa-Parlamentet, før det er endeligt vedtaget.

Ole Ryborg fortæller, at man vil forsøge at få lovgivningen på plads inden valget til Europa-Parlamentet næste år.

- Så dem, der er gravide nu, kommer ikke til at få gavn af det her, siger han.

Det oprindelige forslag fra EU-Kommissionen lød på, at fire måneder barselsorlov skulle øremærkets til mænd.