EU-myndighed overdrager Meld- og Feld-sag til Bagmandspolitiet

Bagmandspolitiet vil nu undersøge, om der er grundlag for en efterforskning.

Morten Messerschmidt (DF) var formand for det europæiske politiske parti MELD, der er blevet efterforsket af EU's særlig enhed til bekæmpelse af svindel (Olaf). (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

EU´s særlig enhed til bekæmpelse af svindel (Olaf) bekræfter i dag over for DR Nyheder, at forholdene i det europæiske politiske parti Meld og den tilhørende fond, Feld, er så alvorlige, at Olaf nu overdrager efterforskningen til politiet og anklagemyndigheden i flere af de lande, som Meld-partiets medlemmer kommer fra.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt var formand for Meld, mens det tidligere DF-medlem af Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, var kasserer.

Det betyder for Danmarks vedkommende, at Olaf nu overdrager resultaterne af den danske del af efterforskningen til Søik – i daglig tale Bagmandspolitiet.

- Olaf har overleveret undersøgelsesrapporten til de relevante juridiske myndigheder, så de kan følge op, siger Olaf’s talskvinde, Jana Capello, til DR Nyheder.

Undersøgelsen gik i gang i 2015, og den har været "meget kompleks", tilføjer hun.

- Blandt andet som følge af antallet af lande, hvor Meld og Feld opererede, antallet af personer, der blev undersøgt, og de mange forskellige aktiviteter, der skulle verificeres, sige Jana Capello.

DF'eren Anders Vistisen var kasserer i Meld. (Foto: © ALESSANDRO GAROFALO, Scanpix)

'Ulovlige, uretmæssige eller uberettigede'

Dansk Folkepartis nu tidligere EU-politikere, Morten Messerschmidt og Anders Vistisen, har gennem flere år modtaget EU-støtte fra det europæiske parti Meld til forskellige projekter, og det er blandt andet de to DF´eres brug af penge fra Meld, som Olaf blandt andet har undersøgt.

Ifølge Olaf drejer det sig i alt om et beløb på godt 583.000 euro, svarende til cirka 4,36 millioner danske kroner, som er blevet brugt på "ulovlige, uretmæssige eller uberettigede" aktiviteter i tre af de lande, der er med i Meld og Feld - Italien, Grækenland og Danmark.

Enheden anbefaler nu, at pengene skal tilbagebetales. En del af det - 127.600 euro - er dog allerede blevet tilbagebetalt, lyder det i rapporten fra Olaf.

Olafs undersøgelse går dog ud over, hvad der er brugt af penge fra Meld i Danmark. Olaf har også undersøgt brugen af penge fra partiet Meld i andre lande som for eksempel Polen og Litauen.

Sagens kompleksitet og det forhold, at det er en undersøgelse, som dækker flere lande, er en af årsagerne til, at Olaf har været mere end tre år om at afslutte undersøgelsen.

Olaf beklagede sig sidste år over den manglende samarbejdsvilje i forbindelse med undersøgelsen.

Søik: Vi ser på sagen

EU´s antisvindel-enhed igangsætter hvert år en række undersøgelser om forhold, men det er langt fra altid, at en Olaf-undersøgelse ender med, at Olaf beslutter sig for at overdrage en undersøgelse til nationale myndigheder. Det er kun cirka en fjerdedel af Olafs undersøgelser, som ender med at man ligefrem kontakter nationale myndigheder og beder dem om at se på sagen.

At en sag overdrages til en national myndighed betyder, at Olaf under efterforskningen har opdaget forhold, som Olaf mener, at nationale myndigheder burde undersøge.

Men det er suverænt op til nationale myndigheder om de faktisk ønsker at igangsætte en national undersøgelse på baggrund af de oplysninger myndigheden modtager fra Olaf.

Man kan sige, at Olaf fungerer som en slags detektivbureau som overdrager sin efterforskning til en national myndighed. I dette tilfælde Bagmandspolitiet.

Bagmandspolitik oplyser over for DR Nyheder, at man nu vil undersøge sagen nærmere.

- Nu foreligger der en rapport fra Olaf, og derfor vil Søik nu undersøge, om der efter dansk ret er grundlag for at indlede en efterforskning, siger Kirsten Dyrman, der chef for bagmandspolitiet Søik, og tilføjer:

- Jeg kan oplyse, at Søik løbende har bistået Olaf i forløbet.

Dansk Folkeparti har erklæret sig parate til at betale i alt 2,5 millioner kroner tilbage til EU.

Morten Messerschmidt har erkendt fejl i sagen, men benægtet svindel.

Anders Vistisen oplysen over for DR Nyheder, at han på nuværende tidspunkt ikke har nogle kommentarer.