EU optrapper kampen mod skattely: Vil tvinge store selskaber til at lægge skatteoplysninger åbent frem

Kritikere frygter, at det bliver konkurrenceforvridende.

EU vil have multinationale selskaber til at lægge skatteoplysninger frem. (Illustration: Sofie Jackson Bangsgaard)

Efter flere års tilløb lægger EU nu an til at tage endnu et våben i brug i kampen mod skattely og international skattesnyd.

Konkret vil EU tvinge store, multinationale selskaber til at lægge oplysninger frem om blandt andet, hvad de tjener, og hvor meget de betaler i skat for hvert enkelt land, de opererer i.

I dag er det kun de enkelte landes myndigheder, der har adgang til virksomhedernes oplysninger, men fremover skal de største selskaber ifølge et flertal af EU-landene åbent lægge oplysningerne frem.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) kalder den såkaldte land-for-land-rapportering et “kæmpe stort skridt” i kampen mod skattesnyd og skattely, der ifølge ham betyder, at forbrugere og investorer kan træffe mere aktive valg i forhold til, hvilke selskaber de smider penge i.

- Vi får meget mere gennemsigtighed nu, der gør, at du og jeg som forbrugere kan se, hvem der eventuelt snyder med skatten eller placerer den steder, hvor de ikke skal placere den, siger han.

- Jeg synes ikke, det er godt nok, at man alene skal indrapportere til skattemyndighederne. Det, man har brug for i kampen mod skattely og aggressiv skatteplanlægning fra de store multinationale selskaber, er gennemsigtighed. At vi kan følge med i, hvor de placerer deres overskud, og om de overhovedet betaler skat, siger han.

Forslag længe undervejs

Kravet kommer efter al sandsynlighed til at omfatte multinationale koncerner med aktiviteter i EU, der omsætter for mere end 750 millioner euro svarende til cirka 5,6 milliarder kroner.

Ifølge et notat fra regeringen til Folketinget, er det forventningen, at op imod 885 danske virksomheder og filialer vil blive omfattet af forslaget.

Ved et onlinemøde med EU's erhvervsministre i sidste uge var der flertal for land-for-land-rapportering. Den danske erhvervsminister Simon Kollerup (S) kalder det et stort skridt. (Foto: © Emil Helms, Scanpix)

Kommissionen vurderer ifølge notatet, at 10 til 15 procent af de multinationale selskaber, der opererer i EU, vil være omfattet.

Forslaget har været undervejs siden 2016, men først ved et møde blandt EU's erhvervsministre i sidste uge var der flertal blandt de 27 EU-lande.

SF og Enhedslisten har længe i EU presset på for mere åbenhed om de store virksomheders skat.

- Vi ser desværre, at der er mange virksomheder, der spekulerer i at undgå at bidrage til fællesskabet og desværre også, at der er lande, der spekulerer i at gøre det muligt for virksomhederne at gemme sig, siger medlem af Europa-Parlamentet for Enhedslisten Nikolaj Villumsen, der kalder kalder den større gennemsigtighed “et vigtig skridt efter en lang kamp”.

Men hvad kan det hjælpe, at oplysningerne bliver lagt frem? Virksomhederne kan jo stadig sende deres penge i skattely?

- Åbenhed er det første skridt. Det, der så er fuldstændig afgørende, er, at vi som borgere overvejer, om vi har lyst til at støtte virksomheder, der løber fra støtten til fællesskabet, og at vi politikere sørger for at følge op med skrappere regler og en styrket indsats, sådan at vi stopper den situation, hvor vores fællesskab går glip af milliarder, siger han.

Ifølge Nikolaj Villumsen, medlem af Europa-Parlamentet for Enhedslisten, har det været en lang kamp at få EU så langt (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

SF håber på startskud til mere lovgivning

SF's europaparlamentsmedlem Kira Marie Peter-Hansen håber, at de kommende krav kan blive startskuddet til at lave lovgivning, der “for alvor kan rykke” i forhold til skattelovgivning på europæisk plan.

- Hvor vi kan få gang i diskussionen om en fælles selskabsskattebase på europæisk plan. Ved at få land til land-rapportering kan vi blotlægge nogle af de huller og mangler, der er i skattelovgivningen i sag, siger hun.

Præcis hvordan oplysningerne skal lægges frem, er endnu ikke besluttet, men Kommissionen har tidligere lagt op til, at de skal offentliggøres via landenes selskabsregistre og på virksomhedernes hjemmesider og være tilgængelige i mindst fem år.

Frygter konkurrenceforvridning

Hos Dansk Industri så man gerne, at samarbejdet mellem myndigheder og virksomheder blev styrket frem for at give alle indsigt i oplysninger, der potentielt kan være følsomme.

Det siger Sune Hein Bertelsen, der er fagleder for international skat i Dansk Industris skattepolitiske afdeling. Han frygter konkurrenceforvridning.

- Reglerne går jo ud på, at oplysningerne skal offentliggøres, så virksomheder i Kina og USA og resten af verden vil kunne sidde og kigge med i nogle af de her nøgletal fra danske virksomheder. Og det er vi bekymrede for i nogle tilfælde vil kunne skade nogle virksomheder på konkurrencen.

Det er blandt andet også derfor, at de Konservative er imod, fortæller de konservatives EU-ordfører, Katarina Ammitzbøll. Hun kalder international skatteunddragelse for et væsentligt problem, der skal gøres noget ved, men hun mener ikke, at EU's vej er den rigtige. Det er ifølge hende for vidtgående.

- Åbenhed er godt, men det skal ikke nødvendigvis være åbenhed for hele verden. Vi mener, det skal være åbenhed mellem virksomheder og skattemyndigheder og så muligheden for at udveksle information, siger hun.

Katarina Ammitzbøll peger også på, at virksomheder, der omsætningsmæssigt befinder sig lige under grænsen for, hvornår man skal lægge o

plysningerne frem, vil få en konkurrencemæssig fordel.

Kommissionen har efter kritik lagt op til, at visse følsomme oplysninger kan udelades, men det er ikke nok, mener Ammitzbøll, der frygter en glidebane.

- Det er stadig meget vidtgående. Vi er også bange for, at det kan føre til en glidebane, hvor flere skattespørgsmål kan vedtages ved flertal i EU, og vi mener, at skat er et nationalt anliggende, siger hun.

Den danske erhvervsminister afviser kritikken.

- Jeg synes, den største grad af konkurrenceforvridning er, hvis store multinationale selskaber kan udkonkurrere gode danske virksomheder, fordi de uden gennemsigtighed har kunnet placere deres overskud steder, hvor man ikke betaler skat, siger Simon Kollerup.

Beslutningen ventes truffet formelt ved et møde mellem EU-landenes ambassadører i Bruxelles senere onsdag. Selvom der nu er flertal for forslaget, skal det drøftes videre i EU-regi, inden det endelig vedtages.