EU-udvalg færdiggør CIA-rapport med skarpe anklager

En række europæiske lande var klar over, at CIA foretog hemmelige flyvninger og bortførelser af terrormistænkte i deres lande. Det konkluderer et udvalg under EU-Parlamentet.

Boeing 737 af samme type, som CIA har anvendt til sine transporter frem og tilbage til blandt andre fangelejren i Guantanamo. (© AP Graphics)

Et særligt udvalg afsluttede i dag et års granskning af rapporter om ulovlige CIA-bortførelser og fangetransporter i Europa. Konklusionen er klar: Storbritannien, Polen, Tyskland, Italien og flere andre europæiske lande var klar over, at de fandt sted.

Udvalget erkender, at det har få beviser for sine påstande, men siger, at det har haft adgang til hemmelige dokumenter og talt med kilder heriblandt tidligere bortførte.

Koklusionerne i rapporten kommer til afstemning i Parlamentet midt i næste måned.

Parlamentet nedsatte for lidt over et år siden det særlige udvalg, der skulle undersøge anklagerne mod den amerikanske efterretningstjeneste. Det var afsløringen i amerikansk presse af hemmelige fængsler, illegale bortførelser og transporter af fanger på kryds og tværs af landegrænser, der fik EU-parlamentarikerne til at reagere.

Skarp kritik

Polen og Rumænien blev i amerikansk presse anklaget for at have lagt territorium til hemmelige CIA-fængsler, og kritikken af de to lande er svidende i det udkast til konklusioner, som parlamentarikerne drøfter i dag, skriver Ritzaus Bureau.

NATO, EU's udenrigskoordinator Javier Solana, og EU's antiterrorkoordinator Gijs de Vries står også for skud. Parlamentet "stiller spørgsmålstegn ved det reelle indhold af hvervet som EU-antiterrorkoordinator" og beskylder de Vries for "manglende troværdighed". Solana kritiseres for ikke at ville samarbejde med udvalget.

Danmark er et af de få lande, der slipper for svidende kritik, men det "beklages", at trafikminister Flemming Hansen ikke har stillet op i undersøgelsesudvalget. Ministeren siger, at han ikke har flere oplysninger at give.

Siden 2001 var der ifølge Trafikministeriet mindst 45 landinger i danske lufthavne med fly, som af Amnesty International sættes i forbindelse med CIA.

Ringe vilje til samarbejde

Adskillige fanger savnes fortsat, men slutrapporten kaster ikke noget tydeligt skær på omfanget af ulovlighederne. Ingen regeringer har for alvor samarbejdet med undersøgelsesudvalget, og specielt for regeringerne i Tyskland og Italien volder dokumenterede bortførelser problemer.

Et parlamentarisk udvalg undersøger den tyske regerings viden om CIA's bortførelse af en tysk statsborger, der blev bragt til en amerikansk fangelejr i Afghanistan, og i Italien er undersøgelsesdommere i gang med at efterforske bortførelsen og udleveringen af en eksileret egypter, der blev bortført fra Milano. I Italien har sagen foreløbig ført til fyring af en efterretningschef.

I konklusionsudkastet står, at de europæiske lande ifølge et fortroligt referat fra et møde blandt NATO's udenrigsministre den 7. december 2005 var bekendte med CIA's aktiviteter. Det er ellers det, flere regeringer benægter.