EU-vagthund kræver skrappere regler efter skandale: 'Den har afsløret Europa-Parlamentets allerværste side'

Europa-Parlamentet bliver nødt til at rydde grundigt op efter den store korruptionsskandale, mener den europæiske ombudsmand, Emily O'Reilly.

Emily O'Reilly, der er den europæiske ombudsmand, mener ikke, at europaparlamentarikerne er gode nok til at overholde de interne regler og retningslinjer, som skal forhindre korruptionsskandaler som Qatargate. (Foto: © Genevieve ENGEL, © European Union 2016 - Source : EP)

Det kom som noget af et chok, da det for snart to måneder siden blev afsløret, at en række personer i og omkring Europa-Parlamentet angiveligt havde modtaget hundredtusindvis af euro i bestikkelse fra Qatar og Marokko for så til gengæld at forsvare de to lande i parlamentet.

Fire af dem, heriblandt socialdemokraten Eva Kaili og den forhenværende parlamentariker Pier Antonio Panzeri, sidder lige nu varetægtsfængslet, mens de belgiske myndigheder forsøger at komme til bunds i sagen.

Og hele skandalen, som tegner til at blive den største i parlamentets historie, har givet EU’s folkevalgte politikere nogle gevaldige ridser i troværdigheds-lakken.

Men for Emily O’Reilly, der er den europæiske ombudsmand, var det ikke helt så overraskende igen. Ikke fordi hun på forhånd havde fået nys om skandalen, som siden kun er vokset i omfang og tyngde.

Men Emily O’Reilly har længe været bekymret over det, som hun ser som Europa-Parlamentets noget lemfældige omgang med deres interne etikregler og retningslinjer, som ellers skal forhindre, at sådanne sager overhovedet kan finde sted.

- Du kan have lige så mange regler, som du vil. Men hvis ikke de bliver implementeret – og hvis ikke der er sanktioner, der rent faktisk kan mærkes, hvis man bryder dem – så vil der være folk, der tror, at de kan opføre sig, som de vil, uden at blive straffet. Så i den forstand var jeg ikke overrasket, siger den irske kvinde, som har arbejdet som europæernes ombudsmand i snart ti år.

Emily O'Reilly mener, at der er brug for mere kontrol med europaparlamentarikerne. (Foto: © Bernal Revert/ BR&U/ European Union, BR&U/ European Union 2017)

Selvjustits er problematisk

Den europæiske ombudsmand, der bliver udpeget af europaparlamentarikerne, skal blandt andet holde øje med, om Europa-Parlamentet og EU’s andre institutioner og organer opfører sig ordentligt over for borgerne, og at der eksempelvis ikke bliver udøvet magtmisbrug.

Men ifølge Emily O’Reilly har sagen, der er blevet døbt Qatargate efter oliestaten, både "afsløret den allerværste side af parlamentet og dets tamme implementering af deres regler."

- Langt størstedelen af parlamentarikerne har utvivlsomt en høj etisk standard og er ikke til at bestikke. Men der er også folk, som af uransagelige årsager er svage på dette punkt. Og sagen har vist, at det er muligt for folk med dårlige intentioner at påvirke parlamentarikerne på en uhensigtsmæssige måde, siger hun.

Ifølge Emily O’Reilly er det helt store problem, at det er parlamentarikerne selv, der i dag skal holde selvjustits med hinanden.

- Det bliver det sværere på et menneskeligt plan, når man skal dømme ens kammerater. Man har nok en tendens til at være lidt mere forstående over for dem, siger hun og tilføjer, at Europa-Parlamentet har brug for et uafhængigt organ, som kan sikre, at de etiske retningslinjer bliver overholdt.

  • Den græske socialdemokrat Eva Kaili er en af de sigtede i sagen. Hun var, indtil sagen begyndte at rulle, næstformand i Europa-Parlamentet. Hun nægter sig skyldig. (Foto: © ERIC VIDAL, Ritzau Scanpix)
  • Den forhenværende europaparlamentariker Pier Antonio Panzeri er også varetægtsfængslet i sagen, sigtet for korruption, hvidvask af penge samt at have deltaget i et kriminelt netværk. Ifølge flere medier skulle det være ham, der er hovedarkitekten bag sagen, og han er også gået med til at samarbejde med de belgiske myndigheder og komme med "væsentlige, afslørende, sandfærdige og fuldstændige forklaringer" om hvem, der har været involveret i sagen samt de forbrydelser, de skulle have udført. Til gengæld kan han se frem til en mildere dom. (Foto: © Stephanie Lecocq, Ritzau Scanpix)
  • Francesco Giorgi, der er kæreste med Eva Kaili, har arbejdet som assistent i Europa-Parlamentet og for Pier Antonio Panzeri. Han er også sigtet i sagen. (Foto: © Str, Ritzau Scanpix)
  • Den belgiske europaparlamentariker Marc Tarabella fik tidligere på ugen ophævet sin politiske immunitet. Ifølge mediet Politico skulle Marc Tarabella være under mistanke for at have taget imod mere end én million kroner i bestikkelse. (Foto: © YVES HERMAN, Ritzau Scanpix)
  • Den italienske socialdemokrat Andrea Cozzolino har også fået hævet sin politiske immunitet af Europa-Parlamentet. Han var tidligere formand for den delegation i Europa-Parlamentet, der har med Marokko at gøre, og han er mistænkt for at have modtaget penge for at blokere for resolutioner, der kunne være skadelige for lande uden for unionen. (Foto: © JOHN THYS, Ritzau Scanpix)
1 / 5

Brug for skrappere kontrol

Europa-Parlamentet har i dag kun et rådgivende udvalg, som skal holde øje med, at medlemmerne overholder de etiske regler og eksempelvis ikke har særlige interessekonflikter eller økonomiske interesser, som de ikke har informeret om.

Det kunne være store gaver, de har modtaget, eller betalte udlandsrejser, som de ikke har redegjort for.

Udvalgets fem medlemmer bliver udpeget af formanden for Europa-Parlamentet, og de skal blandt rådgive formanden om eventuelle sanktioner, hvis der er sket brud på reglerne.

Men ifølge Emily O’Reilly er det problamtisk, at udvalget netop kun er rådgivende – også når det kommer til at sanktionere politikere, der har overtrådt reglerne. Derudover kan det heller ikke på egen hånd beslutte at undersøge, om de etiske regler er blevet overtrådt.

- Denne type udvalg fungerer kun, hvis de er uafhængige, har reel magt og kan sanktionere, siger hun og tilføjer, at der mangler gennemsigtighed med udvalgets arbejde.

Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, har allerede lagt op til at styrke dette udvalg, og det glæder Emily O’Reilly. Derudover har parlamentsformanden foreslået en række andre stramninger – heriblandt en skrappere kontrol med, hvem parlamentarikerne og deres assistenter mødes med, og flere sanktioner for dem, der bryder reglerne.

Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, har udtalt, at det er "det europæiske demokrati, der er under angreb".. Hun varmer nu op til en større reform af Europa-Parlamentet. (Foto: © OLIVIER HOSLET, Ritzau Scanpix)

Djævlen ligger i detaljen

De forslag bliver lige nu gransket internt i parlamentet, og ifølge Emily O’Reilly ser det ud til, og at parlamentsformanden har forstået alvoren af skandalen.

- Men djævlen ligger som bekendt i detaljen, så vi må se, om det er nok, siger Emily O’Reilly og tilføjer, at det til syvende og sidst afhænger af, om politikerne ønsker at ændre på deres nuværende forhold.

Og det kan hun godt tvivle på, selvom parlamentsformanden har sagt, at der nu skal ryddes helt op. Da Europa-Parlamentet for halvandet år siden skulle tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt EU-institionerne i fællesskab burde oprette et uafhængigt etikorgan, var der næsten halvdelen, som enten stemte imod eller undlod at stemme.

- Jeg har været i politik lang nok tid til at vide, at hvis der er politiske vilje til at gøre noget, så sker det sådan her, siger hun og knipser med fingrene.

- Og hvis ikke, ja, så tager det lang tid. Men der er valg til Europa-Parlamentet om godt et år, og derfor er det også bydende nødvendigt, at parlamentarikerne kan vise omverden, at de gør deres bedste for at få ryddet op. Ellers vil det i den grad skade parlamentets omdømme, siger Emily O’Reilly og understreger, at det også smitter af på resten af EU.

For folk skelner ikke mellem Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd, siger hun.

- Den her sag handler om hele EU, og derfor er det altafgørende, at parlamentet nu får sikret, at der ikke kan opstå lignende skandaler i fremtiden.