EU vil forbyde tobaksreklamer

På trods af tyske protester har EU-Parlamentet stemt ja til et forslag fra EU-Kommissionen, der skal forbyde tobaksreklamer. Tobaksindustrien står stærkt i Tyskland, og flere tyske EU-parlamentsmedlemmer forsøgte at udvande forslaget.

EU-Parlamentet har stemt for et forslag fra EU-Kommissionen, derskal forbyde tobaksreklamer i aviser, magasiner, radio og påinternettet. TV-reklamer er allerede forbudte gennem EU'sTV-direktiv.

Der er ikke enighed blandt EU-landene, især Tyskland er indædtmodstander af forbuddet.

Det er ikke første gang, at EU forsøger sig med et forbud modtobaksreklamer. Men det sidste forbud blev annulleret afEF-Domstolen i Luxembourg efteråret 2000.

Magtfuld tobaksindustri

Tyskland havde klaget til Domstolen og fik medhold, fordi forbuddetstrakte sig længere, end reglerne for det indre marked tillader.Tobaksindustrien står stærkt i Tyskland, og de tyske medier støttermodstanden af frygt for at miste reklameindtægter.

En række tyske medlemmer af Europa-Parlamentet har gjort, hvadde kunne, for at udvande forbuddet, men deres mange ændringsforslagblev afvist af et flertal i Parlamentet.

Men alene kan Tyskland ikke blokere for forbuddet, der ventes atblive vedtaget af EU's sundhedsministre, som mødes i Bruxelles ibegyndelsen af december.

Forbudet får dog ikke nogen betydning for Danmark, fordi dendanske lov allerede er mere vidtgående end EU-forslaget.

Støtte til tobaksdyrkning

EUs sundhedskommissær David Byrne indrømmer, at det er absurd, atEU giver landbrugsstøtte til tobaksbønder for over syv milliarderkroner årligt samtidig med, at der går mange penge til kampen modtobak. Men medlemsstaternes regeringer og Europa-Parlamentet vilikke fjerne støtten til tobaksbønderne.

- Jeg fokuserer også mere på efterspørgslen end på udbuddet.Hvis der ikke er nogen efterspørgsel, vil der heller ikke værenogen tobaksproduktion, siger David Byrne.