EU vil have færre døde fisk i havet

Kan Europas bestande af torsk og andre fisk reddes? En afstemning i Europa-Parlamentet i dag kan påvirke både danske arbejdspladser og spiseborde.

Europas fiskere smider for mange fisk tilbage i havet. Det skal have en ende nu. (Foto: © mihalymm, stock.xchange)

Europas fiskere fanger for mange fisk. Og alt for mange af de fisk, de hiver op, smider de tilbage igen i havet - døde. Det er resultatet af en forfejlet europæisk fiskeripolitik.

Den vil medlemmerne af Europa-Parlamentet nu have ændret.

- Den fiskeripolitik, vi har nu, har spillet helt fallit, siger medlem for Socialdemokraterne, Ole Christensen.

Slut med at smide overbord Bestanden af fisk i havene skal nemlig op. Målet er at sikre muligheden for at få torsk i sennepssovs og rødspættefilet på tallerknen. Derfor vil EU fremover gøre det forbudt for fiskere at smide fisk, de har fanget for meget, over bord.

- Vi smider alt for meget ud, men jeg vil også sige til forsvar for fiskerne, at det er på grund af den politik, der er. For har du opfisket din kvote, eller er fiskene for små, så må du ikke tage dem med ind på land, for så får du store bøder, fortæller Ole Christensen.

Kræver mindre fiskeri Men fiskerne frygter, at et forbud mod at smide de overskydende fisk overbord kommer til at begrænse deres arbejde og mindske deres indtjening. Og Ole Christensen erkender også, at fiskebestandene kun kommer til at vokse, hvis fiskerne fanger færre fisk.

- Det kan godt være, at fiskerne i en periode skal fiske mindre for at få større bestande på længere sigt. Det er hele idéen, lyder det.

- Fantastiske fisk Til gengæld får fiskerne, hvis det står til ham, i hvert fald fire år til at leve op til de nye regler. Og tiltagene er afgørende for at gøre fiskeriet bæredygtigt, mener Europaparlamentarikeren:

- Det er vigtigt for fremtiden, for at vi kan blive ved med at spise de fantastiske fisk, vi har i vores farvande.