EU vil indsætte 10.000 grænsevagter

Kommissionsformanden fremlægger plan for at beskytte EU's grænser.

(Arkiv) EU er klar med et forslag om en 10.000 mand stor grænsepatrulje som led i håndteringen af migration til Europa. (Foto: © ASGER LADEFOGED, Scanpix)

Formanden for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, siger i sin State of the European Union tale, at der skal etableres en bevæbnet EU-grænsepatrulje.

Grænsepatruljen skal tælle 10.000 mand og skal især beskytte EU's ydre grænser - men også arbejde ved de indre grænser.

Forslaget har Kommissionsformanden luftet allerede tilbage i maj, men forslaget blev konkretiseret i Junckers tale.

- Vi fremlægger et forslag til styrkelse af grænse- og kystbeskyttelsen. EU's ydre grænser skal sikres bedre.

- Derfor foreslår vi, at antallet af grænsebetjente frem til 2020 skal op på 10.000, siger Jean-Claude Juncker.

Juncker påpeger, at det stadig "skal være muligt med lovlig indvandring til unionen".

Ideen er, at grænsepatruljen, skal mindske strømmen af migranter mod Europa. Patruljen skal sågar kunne operere i tredjelande, hvis den får tilladelse til det.

- Det betyder ikke, at vi militarisere EU, men vi skal kunne forsvare vores indbyggere mod interne og eksterne trusler. Vi skal være mere uafhængige i vores forsvar af unionen. Men vi skal aldrig blive et fort, der vender ryggen til den del af verden, der lider, understreger Juncker.

Under myndighed og kontrol af den medlemsstat, de er udstationeret til, kan medlemmer af EU's grænsevagt-korps udføre opgaver som identitetskontrol, godkendelse eller nægtelse af indrejse ved de ydre grænser, og at opfange folk ved grænsen for at sikre, at grænserne respekteres.

Nyt asylsystem

Udspillet er et led det forandrede europæiske asylsystem, som blev præsenteret på et EU-topmøde i sommer. EU’s stats- og regeringsledere er blandt andet enige om at undersøge muligheden for at etablere såkaldte opsamlingscentre i tredjelande for migranter, ligesom der skal etableres opsamlingscentre internt i EU for de migranter, som opsamles i EU-farvand, og derfor ikke kan sejles til Afrika.

I henhold til Havretskonventionen (UNCLOS) og konventionerne om sikkerhed og redning til søs skal et skib, der sejler for flag, som har underskrevet konventionerne, reagere på nødsignaler og hjælpe personer i nød. Disse personer skal sættes i land i "en sikker havn."

I juni foreslog EU-Kommissionen at tredoble sit budget til at bremse illegal migration og styrke kontrollen med EU’s ydre grænser. Der skal afsættes godt 260 milliarder kroner til formålet i langtidsbudgettet for EU, der skal gælde fra 2021 til 2027. Det er cirka en tredobling i forhold til det nuværende budget.

Jean-Claude Junckers state of the European Union tale bliver i øvrigt hans sidste, da han stopper som kommissionsformand udløber i 2019.

Opdatering: Artiklen er opdateret med mere information, som Jean-Claude Juncker kom med i sin tale.