Europa-Kommissionen trækker Danmark i retten i feta-strid

EU-domstolen skal nu tage stilling til, om Danmark har forsøgt at standse danske osteproducenter.

Danske osteproducenter må ifølge EU's regler ikke sælge hvid ost under navnet 'feta'. (Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

Europa-Kommissionen har i dag valgt at stævne Danmark i en strid om fetaost.

Årsagen er, at de danske myndigheder ifølge kommissionen ikke har gjort nok for at bremse hjemlige osteproducenter, der i strid med reglerne har solgt hvid ost under navnet 'feta'.

I dag er det kun osteproducenter fra Grækenland, hvorfra fetaen stammer, der må sælge osten på EU's indre marked samt i de lande, som unionen har handelsaftaler med.

Det skyldes, at feta siden 2002 har været en beskyttet produktbetegnelse i EU, og derfor skal danske producenter, som producerer hvid ost, bruge et andet navn.

Men ifølge Europa-Kommissionen har danske osteproducenter set stort på de regler og ulovligt markedsført og solgt 'feta' i lande uden for EU, heriblandt i Saudi-Arabien.

Og de danske myndigheder har ”undladt at forhindre eller stoppe det”, skriver kommissionen i en pressemeddelelse.

- Det er ikke alene i strid med reglerne. Det kan også forstyrre igangværende forhandlinger mellem EU og tredjelande om indgåelse af bilaterale aftaler, står der.

Langvarig strid

Fetastriden er ikke ny, og Europa-Kommissionen, der har til opgave at sikre, at medlemslandene overholder EU's regler, valgte allerede i januar sidste år at sende en såkaldt åbningsskrivelse til Danmark for at bryde reglerne.

Den besvarede de danske myndigheder, men det var ikke nok for kommissionen, der i begyndelsen af året fulgte op med en begrundet udtalelse.

Den bliver sendt, når Europa-Kommissionen ikke mener, at et EU-land opfylder sine forpligtelser i forhold til EU-retten.

Men heller ikke her var kommissionen tilfreds med svarene fra de danske myndigheder. Derfor er sagen nu blevet sendt videre til EU-domstolen, der blandt andet skal sikre, at alle medlemslandene anvender EU's regler ens.

Minister afventer stævning

Den danske fødevareminister, Mogens Jensen (S), ønsker endnu ikke at sige, hvordan Danmark kommer til at forholde sig til stævningen. Det skyldes, at den først kommer om cirka fire måneder.

- Der har været drøftelser frem og tilbage mellem ministeriet og EU, og nu er vi der, hvor de agter at sende en stævning. Når vi får den, så vil vi se på den, og så vil vi juridisk tygge den igennem, siger Mogens Jensen.

Ministeren fortæller, at der er to hensyn at tage for Danmarks side i feta-sagen.

- Det, der er vigtigt for mig i denne situation, er at forsvare danske arbejdspladser og dansk eksport. På den anden side skal vi selvfølgelig også overholde EU’s regler, siger Mogens Jensen.

Opdateret med kommentar fra Mogens Jensen (S)