Europa-Parlamentet lægger op til kamp mod Polen

Et flertal i Europa-Parlamentet vil straffe Polen for brud på grundlæggende lov og ret. Men der er lang vej til straffen.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet tog i dag første skridt mod at anvende traktatens artikel syv mod Polen. (Foto: Patrick Seeger © Scanpix)

Europa-Parlamentet har fået nok af Polens oprør mod EU.

Derfor skred parlamentet i dag til en afstemning om at sætte gang i en straffeaktion mod det store medlemsland i øst.

Et klart flertal på 438 parlamentarikere stemte for, 152 stemte imod, og 71 undlod at stemme på det forslag, som fem af de politiske grupper havde udformet om at gå i gang med EU-traktatens såkaldte artikel 7.

I EU-cirkler populært kaldet EU’s atomvåben.

Afstemningen kom oven på en ophedet debat i Europa-Parlamentet, hvor parlamentarikere fra det polske regeringsparti PIS beskyldte parlamentet for at være dobbeltmoralsk, og Europa-Kommissionens næstformand, Frans Timmermanns, for at være en løgner, der kun er ude på at træde på Polen.

Sludder og bagvaskelse

- Det her handler ikke om dialog eller debat, lad os nu ikke tage bind for øjnene. Det her er en magtdemonstration. Det handler ikke om lov og ret, men om rå magt og hvem der besidder den.

- Det her er bare en sæk fuld af sludder og bagvaskelse, tordnede Ryszard Antoni Legutko, EU-parlamentariker fra PIS, inden han sluttede af med at forlade salen i vrede, mens støtter klappede.

Men kritikken prellede af på Europa-Kommissionens næstformand.

- Hvis man bare siger, jeg er en suveræn nation, jeg er da ligeglad med reglerne. Så er det ligesom at sige, jeg vil gerne spille fodbold, men jeg vil selv bestemme, hvilke regler jeg anvender. Jamen, så kan man ikke spille fodbold.

- Og EU kan heller ikke fungere, hvis medlemsstaterne begynder at sige, at de selv vælger, hvilke regler de vil acceptere og alle andre vil de ikke adlyde. Et af de grundlæggende elementer i EU er retsstaten og en tredeling af magten, dvs uafhængige domstole, sagde kommissær Timmermans.

Bekymring over udviklingen

Han var mødt op i parlamentet for at informere om kommissionens bekymring over de rets-og mediereformer, der har fundet sted i Polen, hvor regeringen har taget sig mere magt til at hyre og fyre dommere, tage kontrol over public service-medier.

Og nu planlægges der flere reformer for blandt andet at indskrænke udenlandske investeringer i polske medier.

Kommissionen har allerede åbnet flere sager mod Polen og forsøgt en dialog. Ifølge Timmermans uden held, og det fik i dag Europa-Parlamentet til at tabe tålmodigheden og gøre brug af sin ret til at åbne en proces mod et land.

Straf nærmest umulig

Men én ting er vilje, en helt anden ting er handling.

For artikel 7 er så tungt et våben, at det ikke er bare lige sådan at fyre det af. Først skal parlamentet formulere et begrundet forslag om at åbne proces mod Polen, og det skal stemmes igennem totredjedele af parlamentet, før det sendes til ministerrådspræsident Donald Tusk.

Parlamentet har kun stået i den situation én gang før.

Det var i maj, hvor et flertal besluttede at åbne en artikel 7-proces mod Ungarn. Her er parlamentet stadig i gang med at formulere det officielle åbningsbrev til Tusk, hvor alle de juridiske begrundelser skal opridses.

Når brevet en dag er nået frem til Tusk, skal Polen høres af flere omgange, før Rådet med firefemtedele flertal kan vedtage, at der er begrundet risiko for, at retsstaten er i fare i Polen.

Herefter skal Rådet tage stilling til, om Polen virkelig bryder de demokratiske spilleregler, og dette kræver enstemmighed blandt alle medlemslandene – altså også fra Ungarn.

Først på den anden side af enighed, kan man skride til sanktioner som at fratage stemmeretten.

Det vil sige, at så længe Ungarn har svoret at hjælpe Polen og omvendt, blokerer de samtidig muligheden for, at de andre lande kan idømmes sanktioner.

Ingen panik i Ungarn og Polen

Derfor har både Polen og Ungarn indtil videre taget det ganske roligt ved udsigten til et artikel 7-forløb.

Og derfor har Europa-Kommissionen også selv tøvet med at italesætte den trussel, for i sidste ende risikerer EU at puste sig op, for derefter at falde handlingslammet ned.

Derfor er man også i fuld gang med at undersøge andre muligheder for at straffe de to uregerlige østlande, eksempelvis ved at ændre på EU’s støttefonde i forbindelse med, at der skal forhandles nye økonomiske rammer på plads for et EU uden Storbritannien.

Men i dag tabte Europa-Parlamentet tålmodigheden, og derfor gør det sig nu klar til at lægge det tunge artikel 7-våben på bordet.