Europa-Parlamentet oplister skrappe krav til briterne: 'Vi må ikke gamble med det indre marked'

Europaparlamentarikerne kræver, at briterne fortsat respekterer EU's regler og krav, hvis de vil have et tæt handelsforhold.

Morten Helveg Petersen (R) er en del af den styregruppe i Europa-Parlamentet, der løbende skal koordinere med EU's chefforhandler, Michel Barnier, under forhandlingerne med briterne. Han frygter for det indre marked. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Det er vigtigt, at EU får opbygget et både tæt og vidtrækkende forhold til Storbritannien, selvom landet nu har forladt det europæiske samarbejde.

Men det må ikke ske på bekostning af de regler og krav, som unionen har i forhold til alt fra miljøbeskyttelse og sundhed til arbejdstagerrettigheder og statsstøtte til virksomheder.

Derfor bliver briterne nødt til at overholde spillereglerne for det indre marked, hvis de vil have god adgang til det.

Det var det klare budskab fra Europa-Parlamentet, da det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien i dag var til debat.

Forhandlingerne går efter planen i gang i næste måned, og det er Europa-Kommissionen, der skal forhandle med briterne på vegne af EU. Men europaparlamentarikerne skal godkende en eventuel aftale med Storbritannien, før den kan træde i kraft, og derfor er det afgørende, at de bakker op om forhandlingskursen.

- Fælles og ens spilleregler er en forudsætning for en kommende aftale. Vi hverken kan eller skal indlede et ræs mod bunden, lød det fra den tyske kristendemokrat David McAllister.

En kronjuvel i samlingen

David McAllister står i spidsen for den 13 mand store styregruppe i Europa-Parlamentet, som løbende skal koordinere med EU's chefforhandler, Michel Barnier, under forhandlingerne.

Her får han blandt andet selskab af den radikale europaparlamentariker Morten Helveg Petersen, som også kræver ens standarder og lige konkurrencevilkår på tværs af Den Engelske Kanal.

- Det går ikke, hvis vi skal konkurrere på lavere standarder inden for miljø, klima, forbrugerbeskyttelse og skattesatser, påpegede han under debatten om kommissionens forhandlingsudspil.

Mange frygter, at de britiske politikere vil begynde at underbyde europæiske virksomheder ved eksempelvis at lempe kravene eller give unfair statsstøtte til de hjemlige virksomheder.

- Storbritannien skal ikke forvente fuld og fri adgang til EU's indre marked, hvis de ikke samtidig vil leve op til de regler og krav, der gælder der. Vi må ikke gamble med det indre marked. Det er en kronjuvel i samlingen, som vi skal passe på, tilføjede han.

Både kommissionsformand Ursula von der Leyen og Michel Barnier, der er EU's chefforhandler, forventer hårde forhandlinger forude med briterne. (Foto: Patrick Seeger © Scanpix)

Dansk interesse i fiskeri

Den radikale parlamentariker pegede derudover på fiskeriet som en vigtig del af de kommende forhandlinger med briterne.

I dag har EU's fiskere adgang til britisk farvand, men det stopper ved årets udgang. Det kan få store konsekvenser for danske fiskere, der fanger 40 procent af deres fangst i britisk farvand.

- Det er mange menneskers levebrød, der er på spil. Derfor er det vigtigt at sige, at forhandlingerne om fremtidens fiskeri hverken kan eller skal ses isoleret fra forhandlingerne om den generelle samhandel, understregede han.

Det bakker den socialdemokratiske parlamentariker Christel Schaldemose op om.

- Vi må ikke lade ærgrelsen over brexit stå i vejen for, at vi finder en løsning, der sikrer, at EU-fiskere fortsat kan få adgang til britisk farvand. Det er i alles interesse, at vi får en god handelsaftale med briterne, sagde hun.

DF håber på god aftale

Det er Peter Kofod, der repræsenterer Dansk Folkeparti i Europa-Parlamentet, enig i. Det EU-skeptiske parti ønsker nemlig en folkeafstemning i Danmark, hvor danskerne skal vælge mellem enten at blive i EU eller forlade unionen - men fortsat have en tæt frihandelsmæssig tilknytning til det.

Og hvis den kommende frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien bliver god, vil den ifølge partiet kunne bruges som skabelon for dette alternative forhold.

- Jeg ønsker en aftale med briterne, der klart tilgodeser og respekterer de britiske ønsker om at kunne bestemme mere hjemme i nationalstaten – eksempelvis i forhold til, hvem man ønsker at give adgang til eget land eller forskellige ydelser, sagde Peter Kofod.

- Samarbejdet skal baseres på sund fornuft og ønsket om fælles bedste i stedet for nærmest nyreligiøs dyrkelse af EU-føderalisme, som desværre kan ske i dette hus.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har meddelt, at forhandlingerne om det fremtidige forhold skal være slut inden årets udgang. (Foto: HANNAH MCKAY © Scanpix)

Barnier: Ingen aftale er en risiko

Europa-Parlamentet skal stemme om deres holdning til Europa-Kommissionens forhandlingsudspil i morgen. Herefter skal EU-landenes regeringer tage stilling til det, og det sker efter planen på et møde i slutningen af måneden.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltog i dagens debat, og hun påpegede, at EU går ind til forhandlingerne med ”de størst mulige ambitioner”.

- Vores ambition for en frihandelsaftale er en med nul skatter og nul told for alle varer. Det er noget, vi aldrig tidligere har tilbudt noget tredjeland. Men det kræver naturligvis også, at vi får garantier for fair konkurrence og beskyttelse af sociale, miljømæssige og forbrugermæssige standarder, sagde hun.

Den britiske regering har dog fastslået, at forhandlingerne skal være færdige, inden året er omme. Og derfor er det nogle "vanskelige forhandlinger, der venter forude", understregede chefforhandler Michel Barnier i dag. Ikke mindst fordi den britiske regering har sagt, at den vil lave sin egne regler i fremtiden.

- Vi skal være åbne over for alle scenarier – også det, at vi ikke når frem til en aftale inden den 31. december, sagde han.

Det vil betyde, at briterne skal handle med EU efter WTO's regler.

- Vi vil gerne forhandle i fuld respekt og i fred og ro uden at være aggressiv over for modparten. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at forsvare europæiske virksomheders og borgeres interesser – og beskytte vores indre marked, for det står ikke til forhandling eller diskussion.

Opdatering: Artiklen er opdateret siden sin udgivelse. Det er præciseret, at den britiske regering har fastslået, at forhandlingerne med EU skal være afsluttet og ikke blot i gang, inden året er omme.