Europa-Parlamentet stemmer om at begrænse Danmarks grænsekontrol

Et flertal af de danske EP-medlemmer stemmer imod forslaget.

Et flertal i Europa-Parlamentet ventes i dag at stemme for et forslag, der vil sætte en stopper for den midlertidige grænsekontrol som her ved Kruså. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Et af de helt store emner ved europaparlamentsvalget 26. maj er i dag til afstemning i Bruxelles.

Parlamentarikerne skal nemlig stemme om, hvorvidt de synes, at det skal være sværere for EU’s medlemslande at indføre midlertidig grænsekontrol, sådan som Danmark har gjort siden januar 2016.

Med forslaget vil parlamentet forsøge at begrænse den midlertidige grænsekontrol, som et land kan indføre, til to måneder i stedet for seks måneder, som reglerne er i dag.

Den samlede midlertidige grænsekontrol må sammenlagt højst vare i ét år, hvor grænsen i dag er to år.

SF og Radikale stemmer for

Et flertal i Europa-Parlamentet ventes at støtte forslaget i dag, som dog først skal forhandles på plads med EU's medlemslande i Ministerrådet, før det i givet fald kan træde i kraft.

Blandt de 13 danske parlamentarikere er det dog kun medlemmerne fra SF og Det Radikale Venstre, der vil stemme for.

- Hvis vi skal løse migrationsproblemerne, skal vi gøre det i fællesskab, mener den radikale spidskandidat, Morgen Helveg Pedersen, der helst ser den midlertidige grænsekontrol ved den tyske grænse stoppet med det samme.

- Det ville gøre større nytte, hvis vi tog alle de penge, vi brugte på den nuværende grænsekontrol ved Kruså, og i stedet brugte dem på EU’s ydre grænse i Middelhavet, mener han.

Betegnelsen ‘ydre grænse’ dækker over grænsen mellem et EU-land, der er en del af Schengen-samarbejdet, og et tredje land som eksempelvis Tyrkiet, Serbien eller de afrikanske middelhavslande.

Udover Danmark har Tyskland, Østrig, Frankrig og Sverige indført midlertidig grænsekontrol.

Resten er imod

Europaparlamentsmedlemmerne fra Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Folkebevægelsen mod EU vil alle stemme imod forslaget.

Partierne ønsker, at Danmark fortsat skal have midlertidig grænsekontrol.

- Så længe de ydre grænser ikke er beskyttet i tilstrækkeligt omfang, skal vi have styr på vores egen grænse, siger det socialdemokratiske medlem Christel Schaldemose.

- Står vi i en situation, hvor der på et tidspunkt kommer god kontrol med de ydre EU-grænser, så kan vi diskutere, om vi skal ændre på holdningen. Men der er vi ikke endnu, tilføjer hun.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Anders Vistisen, kommer næppe til at ændre holdning til forslaget.

- Vi synes, at grænsekontrollen skal være permanent. Vi så helst, at Danmark slet ikke var med i Schengen-aftalen, så vi stemmer selvfølgelig imod ethvert forslag, der gør det sværere for os at have grænsekontrollen, siger Vistisen.

Stemmer om forhandlingsposition

Et flertal i Europa-Parlamentet stemte for forslaget i november sidste år, og med afstemningen i dag vedtager medlemmerne deres endelige holdning til den midlertidige grænsekontrol.

Det nye parlament, der bliver valgt i maj, skal så forhandle en eventuel endelig aftale på plads med EU’s ministre.

Først derefter kan nye regler i givet fald træde i kraft.

Mød de danske spidskandidater til europaparlamentsvalgt den 26. maj her: