Europa-Parlamentet vil stramme grønne krav til nye lastbiler

EU forhandler om, hvor meget der skal skæres i CO2-udledningen fra lastbiler.

Lastbiler står i øjeblikket for omkring en fjerdedel af udledningen fra EU’s transportsektor og seks procent af unionens samlede CO2-udledning. (Foto: claus fisker © Scanpix)

De europæiske lastbiler udleder alt for store mængder af den klimaskadelige CO2-drivhusgas, og derfor skal udledningen reduceres med mere end en tredjedel i løbet af det kommende årti.

Det mener et flertal i Europa-Parlamentet, der her til eftermiddag har stemt for, at nye lastbilers CO2-udledning skal skæres med 20 procent i 2025 sammenlignet med niveauet næste år – og 35 procent i 2030.

Lastbiler står i øjeblikket for omkring en fjerdedel af CO2-udledningen fra EU’s transportsektor og seks procent af unionens samlede udledning.

Og parlamentets målsætning er et nøk højere end det, som Europa-Kommissionen spillede ud med tidligere på året, da den fremlagde sit lovforslag.

Den lægger op til en CO2-reduktion på henholdsvis 15 procent i 2025 og 30 procent i 2030.

Forhandlinger med ministrene

Men ifølge SF’s europaparlamentariker, Margrete Auken, er de nye mål vigtige i kampen mod de menneskeskabte klimaforandringer.

- Vi skal have den her del af transportsektoren med ombord på den grønne omstilling, hvis det skal lykkes at overholde vores forpligtelser og sikre, at planeten består, siger Margrete Auken, der sidder med i Miljøudvalget i Parlamentet.

Det er dog ikke alene op til europaparlamentarikerne at bestemme det. Aftalen skal først forhandles på plads med EU’s ministre i Ministerrådet, og de forhandlinger går snart i gang.

Margrete Auken håber dog, at der er lydhørhed hos Kommissionen og medlemslandenes regeringer.

Det samme gør den socialdemokratiske parlamentariker Christel Schaldemose, der er stedfortræder i Miljøudvalget.

- Hvis det her bliver gennemført, vil der bliver stillet markant strammere krav til fremtidens lastbiler, så de også kommer til at bidrage til en rene luft og et lavere CO2-udslip, siger hun.

Lettere end med personbiler

Christel Schaldemose vurderer dog, at det bliver noget lettere at finde fælles fodslag på tværs af EU-institutionerne om CO2-reduktionen for lastbiler end for personbiler, hvilket også er til forhandling nu.

I sidste måned vedtog et flertal i Europa-Parlamentet, at CO2-udledningen for nye biler skal reduceres med 40 procent frem mod 2030. Og i modsætning til dagens afstemning blev det kun vedtaget med et snævert flertal.

- Alle er klar over, at denne del af transportsektoren skal bidrage markant, og en stor del af teknologien, der skal bruges, findes allerede i dag, siger hun og fortsætter:

- Jeg kan mærke, at lobbyisterne ikke har været nær så aktive i forhold til lastbilerne, og selv de store virksomheder, som skal betale for ekstraomkostningerne, støtter op om det i stor stil. Spørgsmålet er så bare, om vi fra parlamentets side har været ambitiøse nok, siger Christel Schaldemose.

Forhandlingerne med Ministerrådet går snart i gang, og forventningen er, at der vil falde en aftale på plads inden næste års valg til Europa-Parlamentet.

Facebook
Twitter