Færre skal søge mod Europa: Afrikas unge i fokus ved topmøde

EU håber, at øget støtte til de unge kan få færre afrikanere til at søge mod Europa.

Afrikanske migranter på en overfyldt gummibåd bliver reddet af et spansk fartøj ud for Libyens kyst (Foto: Giorgos Moutafis © Scanpix)

EU og de afrikanske lande mødes i dag og i morgen til topmøde i Abidjan i Elfenbenskysten - det femte topmøde af sin art.

Denne gang skal de politiske ledere især drøfte, hvordan øgede investeringer i Afrikas ungdom kan skabe så gode uddannelses- og jobmuligheder, at færre unge afrikanere søger mod Europa i håb om en bedre fremtid.

6o procent af befolkningerne i de afrikanske lande er under 25 år. For hver dag bliver der endnu flere unge, og mange af dem har ikke udsigt til at få et job.

Den første fælles Afrika-EU-strategi blev vedtaget for ti år siden. Og i dag er EU og dets medlemslande den største bidragyder til at fremme udvikling, stabilitet og fred i Afrika. Både når det gælder udviklingsbistand og investeringer.

EU's afrikanske hjælpefond

Danmark har foreløbig betalt seks millioner euro (knap 45 millioner kroner) til EU's afrikanske hjælpefond, som har til formål at højne levestandarden for at forhindre årsagerne til migration.

Flere forskere har dog peget på, at det er en fejlslagen politik at give flere penge til de såkaldte "migrantlande", hvis formålet er at standse migrationen mod Europa.

For hvis den øgede bistand fører til større velstand, får endnu flere end nu råd til at tage af sted mod Europa, lyder argumentet.

Udviklingsministeren uenig

Men det argument er udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) - som deltager i topmødet - uenig i:

- Jeg er personligt af den opfattelse, at vi skal gøre, hvad vi kan for at bidrage til, at der skabes job i Afrika. Men det er klart, at det selvfølgelig er mange ting, der skal sættes ind overfor.

- Det drejer sig om uddannelse, om økonomisk vækst og om kvinders rettigheder, retten til at bestemme over egen krop, og hvor mange børn man sætter i verden.

- For hvis man føder otte-ti børn, har man som kvinde ikke de samme muligheder for at kunne bidrage til at skabe udvikling i sit eget samfund, siger Ulla Tørnæs.

Færre migranter til Europa

Men antallet af migranter, der i år har søgt til Europa, er faldet markant. Fra i sommer og tre måneder frem faldt antallet af såkaldte "illegale ankomster" med 64 procent i forhold til samme periode i fjor.

Desuden er det kun en meget lille del af de mange mennesker, der migrerer i Afrika, som forsøger at komme til Europa. For langt de fleste flytter sig rundt på det afrikanske kontinent eller internt i deres egne lande. En tendens, som FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, har påvist i et nyt atlas, der kortlægger migrantstrømmene i Afrika.

Men Ulla Tørnæs mener, at der er god grund til at fokusere på de unge afrikanere:

Kæmpe udfordring

- Vi står over for en kæmpe udfordring, når vi ser på Afrikas demografiske udvikling. Og der er ikke nogen enkel eller nem løsning på de udfordringer. Men noget af det, vi kan, er at bidrage til, at der bliver skabt vækst, der munder ud i job til de millioner af unge mennesker, hvis anden mulighed ellers opleves alene at være at søge mod Europa for at finde et håb om en fremtid dér, siger hun.

- Men det er vigtigt for mig, at vi på topmødet netop bidrager til at skabe et håb for en fremtid for de millioner af unge, som er i Afrika, siger udviklingsministeren.

Ulla Tørnæs har selv - på EU's vegne - taget imod en række anbefalinger fra unge afrikanere til, hvordan de bedst kan udnytte deres potentiale.

Vil have medindflydelse

- Noget af det, de unge afrikanere lægger allermest vægt på, er, at de får medbestemmelse i de politiske processer, der finder sted - altså at de får politisk indflydelse, så der ikke bliver truffet vigtige beslutninger hen over hovedet på dem.

- Desuden er de unge afrikanere optaget af at få sikret universel adgang til uddannelse, så alle får mulighed for at få en bedre uddannelse, siger Ulla Tørnæs.

Udviklingsministeren skal selv fremlægge de unges anbefalinger under topmødet.

Facebook
Twitter