FAKTA: Få overblik over EUs sanktioner mod Syrien

EU-lande kan nu levere våben til Syriens opposition. Resten af EU-sanktionerne består.

(Foto: Joseph Eid © Scanpix)

EU begyndte i maj 2011 at indføre

sanktioner
mod Syrien som
reaktion
på præsident Bashar al-Assads voldelige nedkæmpelse af oppositionen, der begyndte to måneder forinden.

Sanktionerne er siden løbende blevet strammet. De seneste måneder er der indført en række lempelser specifikt rettet mod oppositionen.

Den mest omfattende lempelse er ophævelsen af våbenembargoen, der får

effekt
fra midnat natten til lørdag.

* Sanktionerne, der gælder frem til 1. juni 2014, rummer blandt andet:

- Suspension af diverse bilateralt og økonomisk samarbejde mellem EU og Syrien.

- Forbud mod

import
af olie og olieprodukter fra Syrien samt bredt forbud mod investeringer og andet økonomisk og teknisk samarbejde med den syriske oliesektor. Oliesanktionerne mod oppositionen er
lempet
.

- Indefrysning af den syriske centralbanks indeståender i europæiske banker samt forbud mod at levere pengesedler og mønter til banken.

- Forbud mod handel med guld, ædle metaller og diamanter med syriske myndigheder.

- Indefrysning af værdier i EU tilhørende 54 virksomheder og 179 personer med

tilknytning
til
regimet
.

- Indrejseforbud for 179 personer med

tilknytning
til
regimet
.

- Forbud mod EU-

eksport
af udstyr, teknologi og software, der kan bruges til at overvåge eller opsnappe kommunikation over telefon og internet.

- Forbud mod handel med syriske statsobligationer med de syriske myndigheder.

- Forbud mod at lade syriske banker og finansinstitutter åbne nye

filialer
i EU - og ditto for europæiske banker i Syrien.

- Omfattende begrænsning af samhandel med Syrien, herunder stop for europæiske eksportkreditter, garantier og forsikringer.

- Landingsforbud i EU for syriske fragtfly og alle fly fra Syrian Arab Airlines.

- Forbud mod salg af luksusvarer til Syrien.

VÅBEN:

* Uden for selve

EUs
sanktionsregime har EU-landene lovet hinanden at leve op til følgende regler vedrørende salg, leverancer, overførsel og
eksport
af våben, militærudstyr og udstyr, der kan bruges til intern undertrykkelse:

- Leverancerne kan kun gå til Den Syriske Nationale

Koalition
for Opposition og Revolutionære Styrker og skal have til formål at beskytte
civile
.

-

EU-lande
skal sikre sig tilstrækkelige garantier mod misbrug af våbenlicenser, i særdeleshed relevante informationer vedrørende leverancernes endelige destination og brugere.

-

EU-lande
skal vurdere våbenlicenser sag for sag og skal tage fuldt hensyn til de fælles EU-regler for
våbeneksport
, som man blev enige om i 2008.

-

EU-lande
vil ikke gå i gang med at levere våben på nuværende tidspunkt.

- Landene

genovervejer
situationen inden 1. august på baggrund af en rapport fra
EUs
udenrigschef og konsultationer med
FNs
generalsekretær om den planlagte fredskonference i Gènève.

/ritzau/

Facebook
Twitter