FAKTA: Hvad er en statsbankerot?

Der skrives og tales meget om sandsynligheden for, at Grækenland går statsbankerot. Men hvad betyder det egentlig, at et land går statsbankerot?

Hvad betyder det, hvis Grækenland går statsbankerot?

Der skrives og tales meget om sandsynligheden - og mangel på samme - for, at Grækenland går statsbankerot.

Men hvad betyder det egentlig, at et land går statsbankerot? Det kan du læse mere om her.

Hvad indebærer en statsbankerot?

Det har blandt andre professor Jesper Rangvid fra Copenhagen Business School set nærmere på.

Han definerer en statsbankerot som en situation, hvor en stat ikke overholder sine låneforpligtelser, sådan som de er fastsat i en given lånekontrakt.

Det bygger han blandt andet på, hvordan ratingbureauerne ser på sagen. Bureauerne har nemlig en vis indflydelse på om et land er bankerot, fordi de kan erklære det "default".

Her definerer ratingbureauet Moody's en statsbankerot som en situation, hvor et land ikke betaler renter eller afdrag på gæld i henhold til den oprindelige kreditaftale for lånet, og/eller gennemfører en gældsomlægning, hvor låntager tilbyder kreditorerne ny eller ændret gæld, der betyder at kreditorerne får mindre i betaling end det oprindeligt var aftalt.

Hvad sker der, når et land går statsbankerot?

Der er ikke nogen internationalt etablerede procedurer for, hvad et land skal gøre, når det ikke kan opfylde sine gældsforpligtelser. Et land kan faktisk selv bestemme, at det ikke vil betale sin gæld, har professor Finn Østrup fra Center for Kredit- og Kapitalmarkedsret på CBS forklaret.

Når et land pludselig ikke har penge til at betale dets kreditorer, som f.eks. banker og virksomheder i andre lande, må landet reelt vælge mellem to muligheder:

  • Det kan gå til Den Internationale Valutafond (IMF) og bede om et lån, så samfundet kan køre videre, og derefter arbejde sig ud af gælden. Det er f.eks. sket i Thailand, Korea og Indonesien.

  • Eller det kan nægte at betale gælden. Det har blandt andre Rusland og Argentina forsøgt sig med. I Argentinas tilfælde slap landet efter mange og lange forhandlinger med sine kreditorer med at betale 45 procent af den samlede gæld.

Kreditorerne kan altså risikere at miste deres penge, hvis et land, som f.eks. Grækenland går statsbankerot.

Har Danmark været statsbankerot?

Ja, i 1813 gik Danmark statsbankerot. Den danske deltagelse i Napoleonskrigene fra 1807 var kostbar, og det gav meget store underskud på statens finanser. Det skabte igen en kraftig inflation.

Den 5. januar 1813 blev der gennemført en reform, hvor de gamle rigsdaler, der var udstedt af Kurantbanken, blev afløst af nye rigsbankdaler med den halve værdi, udstedt af en ny Rigsbank.

Her blev der dog også lavet en tvungen udsættelse af en del af statens betalinger og en delvis nedskrivning af statsgælden, og derfor er reformen blevet betegnet som en statsbankerot.

Du kan læse mere om den danske statsbankerot på danmarkshistorien.dk