Fakta: Så meget magt har Egyptens militær nu

Den engelsksprogede egyptiske netavis Ahram Online offentliggør de nye lovpunkter, hvor militærrådet netop har givet sig selv yderligere magt.

(© Scanpix)

Det egyptisk militærråd (SCAF) har natten til mandag reelt overtaget den politiske magt i landet.

Den engelsksprogede egyptiske netavis Ahram Online offentliggør de nye lovpunkter, hvor militærrådet har givet sig selv yderligere magt. Netavisen har punkterne fra Statstidende, der udgiver nye forfatningsmæssige eller lovgivningsmæssige dokumenter, når de er udstedt.

Følgende ændringer vil ifølge Ahram Online straks træde i kraft:

Artikel 30: I den situation, at parlamentet er opløst, vil en ny præsident tages i ed foran Egyptens forfatningsdomstols generalforsamling.

Artikel 53: De etablerede SCAF-medlemmer er ansvarlige for at træffe afgørelser om alle spørgsmål i tilknytning til de væbnede styrker, herunder udnævnelse af dens ledere. Den nuværende leder af SCAF fungerer som overhoved af de væbnede styrker og som forsvarsminister, indtil en ny forfatning er formuleret.

Artikel 53/1: Præsidenten kan kun erklære krig efter godkendelse af SCAF.

Militæret kan bruge magt

Artikel 53/2: Hvis landet står over for intern uro, som kræver indgriben fra de væbnede styrker, kan præsidenten udstede en beslutning om at bestille de væbnede styrker - med godkendelse af SCAF - for at opretholde sikkerhed og forsvare offentlige ejendomme. Nuværende egyptisk lov fastsætter militærets beføjelser, hvor militæret kan bruge magt, arrestere eller tilbageholde folk.

Artikel 56 B: SCAF overtager de beslutninger, der er fastsat i under-artikel 1 i artikel 56, som blev skrevet ind i forfatningsdomstolens erklæring af den 30. marts 2011, indtil et nyt parlament er valgt.

Artikel 60 B: Hvis den grundlovgivende forsamling møder en forhindring, der vil forhindre det i at færdiggøre sit arbejde, vil SCAF inden for en uge danne en ny grundlovgivende forsamling og forfatte en ny forfatning inden for tre måneder fra dagen for den nye forsamlings stiftelse. En ny forfatning efter 15 dage blive sendt til folkeafstemning. Et parlamentsvalg vil finde sted en måned fra den dag, hvor den nye forfatning er godkendt af ved folkeafstemning.

Forfatningsdomstolen har magten

Artikel 60 B1: Hvis præsidenten, lederen af SCAF, premierministeren, Det Øverste Juridiske Råd finder, at den nye forfatning indeholder en eller flere punkter, der er i konflikt med revolutionens mål og dets vigtigste principper - eller som er i strid med Egyptens tidligere forfatning, kan enhver af de ovennævnte organer kræve, at den grundlovgivende forsamling reviderer dette punkt inden for 15 dage.

- Hvis den grundlovgivende forsamling modsiger sig en revision, vil punktet blive henvist til den øverste forfatningsdomstol, som derefter er forpligtet til at give sin dom inden for syv dage. Forfatningsdomstolens afgørelse er endelig og vil blive offentliggjort i statstidende inden for tre dage fra datoen for udstedelsen.

Artikel 38 i forfatningsdomstolens erklæring af den 30. marts vil 2011 vil blive erstattet med: "Parlamentsvalget vil blive udført i overensstemmelse med loven."

Facebook
Twitter