FAKTA Sådan bliver atom-aftalen med Iran rullet ud

Atom-aftalen med Iran er trådt i kraft. Læs om den videre proces her.

Irans atomanlæg kommer under internationalt opsyn med den nye aftale. (Foto: AFP PHOTO/ATTA KENARE)

I dag træder atom-aftalen mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd + Tyskland og EU formelt i kraft.

Aftalen blev egentlig indgået 14. juli i år, men republikanerne i Kongressen i USA sparkede processen til hjørne i 60 dage med en lov - Iran Review Act - mens de forsøgte at få aftalen skrottet.

Det lykkedes ikke, og derfor træder aftalen formelt i kraft i dag.

Her følger det videre forløb i punktform:

* 20. oktober 2015 er aftalens såkaldte "Adoption Day". Den kommer 90 dage efter Sikkerhedsrådets godkendelse af atom-aftalen 20. juli. På Adoption Day begynder forhandlinger, der skal føre frem til suspension og afvikling af sanktioner mod Iran. Den dag, sanktionerne hæves, kaldes "Implementation Day" - denne dag er der i sagens natur ikke sat dato på endnu.

* Efter Adoption Day begynder Iran de aftalte afviklinger af sit atom-program under overvågning af Den Internationale Atomenergiagentur IAEA. Antallet af centrifuger reduceres blandt andet fra cirka 19.000 til 5.060.

* Iran begynder reduktion på 98 procent af sine lagre af beriget uran under overvågning af IAEA.

* Iran forhandler endelige aftaler på plads om IAEA’s adgang til militære installationer, der kan have eller har haft forbindelse med atom-programmet. Aftalen skal være færdig ved nytår 2016.

* IAEA inspicerer og skal godkende, at Iran handler i overensstemmelse med aftalen.

* Forhandlinger begynder om suspension og afvikling af sanktioner og restriktioner over for blandt andet Irans energisektor, investeringer i energisektoren og Irans finanssektor.

* Hvis alle de ovenstående punkter bliver overholdt, og de nævnte aftaler bliver indgået, er vi fremme ved "Implementation Day" - dagen, hvor sanktioner mod Iran suspenderes og afvikles.

* Fra og med Implementation Day skal de nye aftaler føres ud i livet og godkendes af IAEA.

* Når denne proces er overstået kommer det, der kaldes "Transition Day". Det ventes at tage år, før man kommer så langt.

* Atomaftalen med Iran rækker 15 år ud i fremtiden. En række af IAEA’s overvågninger fortsætter uendeligt.