Fire spørgsmål og svar: Hvad betyder fyringen af Sessions for Rusland-undersøgelsen?

USA's nye konstituerede justitsminister er stærkt kritisk overfor FBI's Rusland-undersøgelse. Men kan han stoppe den?

Nuværende konstituerede justitsminister Matthew Whitaker (t.v.) og forhenværende justitsminister Jeff Sessions (t.h.) under en briefing i Justitsministeriet i august. (Foto: Allison Shelley © Scanpix)

I går sagde USA's justitsminister Jeff Sessions farvel og tak efter "opfordring" fra sin chef, præsident Donald Trump.

Den tidligere stabschef i det amerikanske justitsministerium Matthew Whitaker får nu opgaven som konstitueret justitsminister og blandt andet ansvaret for at føre tilsyn med den såkaldte Rusland-undersøgelse, anført af FBI-direktør Robert Mueller.

Det ansvar havde den afgående minister ikke. Han erklærede sig nemlig inhabil i foråret 2017.

Og der er ikke nogen tvivl om, at Whitaker, som er erklæret modstander af undersøgelsen, formentlig vil går hårdt til opgaven. Det vurderer DR’s korrespondent, Kim Bildsøe, som lige nu befinder sig i Texas.

- Der er ikke så mange her, der er i tvivl om, at Trump har bedt ham om at undersøge alle de mulige måder, han kan komme den her undersøgelse til livs. Heriblandt om han kan fyre FBI-chefen, siger Kim Bildsøe fra Texas.

Fyringen har fået Demokraterne til at frygte for, hvad det kan betyde for undersøgelsen, som har til formål at afdække mulig russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016, og russernes eventuelle kontakt til Donald Trumps valgkampagne.

Undersøgelsen blev sat i gang, efter at det var kommet frem, at Donald Trump havde holdt to møder med Ruslands ambassadør i USA, Sergei Kislyak, uden at fortælle omverdenen om det.

Men hvad betyder udnævnelsen af Matthew Whitaker egentlig for undersøgelsen?

1. Kan Whitaker også blive nødt til at erklære sig inhabil?

Demokrater har krævet, at også Whitaker - ligesom Jeff Sessions gjorde i sin tid - erklærer sig inhabil til at føre tilsyn med Rusland-undersøgelsen.

Det skyldes blandt andet, at den nye justitsminister har skrevet en klumme for CNN med titlen ”Muellers undersøgelse af Trump er gået for langt”. Heri skriver han for eksempel, at præsidentens privatøkonomi bør være ”off-limits” for Muellers efterforskere.

Men det er svært at forestille sig, at Demokraternes opfordring er en, Matthew Whitaker har tænkt sig at følge, vurderer Kim Bildsøe.

- Hvis han mente, at det var den rette måde at gå frem på, så havde han allerede gjort det. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at præsident Trump har spurgt ham, om der var risiko for, han ville gøre netop det, inden han udnævnte ham.

Ifølge Reuters er det ellers et etisk krav til statsligt ansatte i USA, at de erklærer sig inhabile, når det kommer til at føre tilsyn med sager, som de er ”personligt eller politisk” involveret i.

Kathleen Clark, professor i retsetik, siger til Reuters, at Whitakers tidligere udmeldinger rent faktisk taler for, at han bør erklære sig inhabil. Men da kravet blot er etisk, er der ingen retslige måder, han kan tvinges til det.

- Helt grundlæggende bliver vi nødt til at få ham til at skamme sig nok til, at han retter ind efter loven, siger hun ifølge Reuters.

2. Kan Whitaker fyre Mueller?

Som justitsminister har Matthew Whitaker beføjelse til at fyre chefen for FBI. Men det skal ske med det, der hedder ”en god grund”. Det kan for eksempel være pligtforsømmelse, manglende evne til at udføre sit arbejde eller interessekonflikter.

Vælger Whitaker at fyre Mueller skal han beskrive denne gode grund i en skriftlig begrundelse.

Men det kan blive svært at opdrive en god grund, vurderer professor i strafferet ved Cornell Law School Jens Ohlin til Reuters.

- Jeg tror ikke, at Whitaker har nogen god grund til at fyre Mueller. Han ville blive nødt til at opdrive nogle anklager, siger han.

3. Kan Whitaker undergrave Mueller uden at fyre ham?

Whitaker kan også undergrave Muellers efterforskning uden at skulle afskedige ham. Og det har han faktisk rig mulighed for, fortæller Kim Bildsøe.

- Med sine beføjelser som justitsminister kan han både indskrænke undersøgelsens omfang, altså mandatet på undersøgelsen, mindske de ressourcer, som undersøgelsen har til rådighed, det vil sige simpelthen give dem færre penge. Det er noget, der kan give store vanskeligheder for efterforskningen, siger han.

Og der er god grund til at tro, at Whitaker vil skære i budgettet. I hvert fald udtalte han sidste år til CNN, at en fremtidig indenrigsminister bør reducere Muellers budget så hårdt, ”at hans efterforskning næsten står stille”.

Justitsministeren har udover det også mulighed for at blokere ”efterforsknings- og proceduremæssige tiltag”, som Mueller anbefaler, for eksempel forsøg at rejse tiltale eller stævninger.

Det kan justitsministeren gøre, hvis han anser dem som værende ”upassende eller uberettigede ifølge ministeriets normale fremgangsmåder”. Vælger han at gøre det, skal han orientere Kongressen.

Begge tiltag vil formentlig vække et langt mindre postyr, end hvis han vælger rent faktisk at fyre FBI-chefen, vurderer en ekspert overfor Reuters. Han tilføjer samtidig, at der er meget lidt, som Kongressen kan gøre for at sætte en stopper for Whitakers tilsyn med Mueller.

- Kravet om at orientere Kongressen om eventuelle blokeringer overfor Mueller er et spørgsmål om at stå politisk til regnskab - ikke retsligt. Orienteringen af Kongressen er først og fremmest et spørgsmål om gennemsigtighed, siger Paul Rosenzsweig, ekspert i national sikkerhed ifølge Reuters.

Whitaker kan også i sidste ende afgøre, i hvilket omfang undersøgelsen kan offentliggøres.

Robert Mueller skal nemlig aflevere sin endelige rapport til justitsministeren, og Whitaker kan herefter vælge at offentliggøre rapporten til Kongressen - eller holde den hemmelig.

4. Hvad kan kritikerne gøre?

Det er primært Demokraterne, der har kritiseret fyringen af Jeff Sessions og udnævnelsen af Matthew Whitaker. Men også flere republikanere har udtalt, at det er "afgørende", at Muellers efterforskning får lov til at fortsætte uhindret og at en kommende justitsminister ikke må komme i vejen.

Der vil dog næppe være særlig stor samlet modstand i det republikanske parti. Fyringen kommer nemlig aftenen efter midtvejsvalget - og det er ingen tilfældighed, fortæller Kim Bildsøe, som har dækket valget for DR Nyheder.

- De kritiske røster rundt omkring i partiet, der har været utilfredse med Trump, er simpelthen røget ud. Så selvom der ingen tvivl er om, at der vil være republikanere, som føler et moralsk ansvar for, at efterforskningen fortsætter, så vil der ikke være noget reelt pres, nu hvor det republikanske parti helt og holdent er Trumps parti.

Timingen betyder også, at det bliver svært for Demokraterne rent faktisk at gøre noget ved Whitakers eventuelle forsøg på at stoppe eller stække Muellers undersøgelse.

For selvom Demokraterne ved tirsdagens midtvejsvalg vandt flertallet i Repræsentanternes Hus og dermed formandsskabet i det udvalg i Kongressen, der fører tilsyn med Rusland-undersøgelsen, så er der stadig to måneder til de træder til.

- Derfor er der meget lidt, Demokraterne kan gøre lige nu. Og der er rigtigt meget, som Trump og Whitaker kan nå at gøre på to måneder, siger Kim Bildsøe.

Ifølge den amerikanske lovgivning kan Matthew Whitaker sidde som midlertidig justitsminister i op til 210 dage. I tilfælde af at udnævnelsen af en ny justitsminister trækker ud, kan Whitakers midlertidige embede forlænges udover de 210 dage.

Facebook
Twitter