Fiskeriminister: Bornholmske fiskere skal hjælpes, hvis de ikke må fange torsk

Mogens Jensen (S) skal forhandle næste års fiskekvoter på plads med sine EU-kollegaer.

Torsken i Østersøen skal beskyttes, mener Europa-Kommissionen, der nu lægger op til restriktive torskekvoter i 2020. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)

Det kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for især bornholmske fiskere, hvis der mere eller mindre bliver lukket ned for torskefiskeriet i Østersøen næste år, som Europa-Kommissionen har lagt op til.

Derfor er der brug for at få hævet kvoterne for andre typer af fisk, så fiskerne fortsat har noget at leve af.

Det mener fiskeriminister Mogens Jensen (S), der i dag og i morgen skal forhandle næste års fiskekvoter på plads med sine ministerkollegaer fra de andre EU-lande.

- Der er store problemer for de små fiskersamfund i Østersøen, blandt andet på Bornholm, og det skal vi også have med i ligningen, siger ministeren inden rådsmødet, der finder sted i Luxembourg.

Miljømæssigt forsvarligt

Det er den kritisk lave torskebestand i Østersøen, der er årsag til, at Europa-Kommissionen vil begrænse torskefiskeriet næste år.

Allerede i sommer blev der indført et hasteforbud for torskefiskeri for resten af året. Og kommissionen har nu lagt op til, at torskekvoten i den vestlige del af Østersøen skal reduceres med 68 procent i forhold til 2019.

Derudover vil den indføre et forbud mod torskefiskeri i årets tre første måneder.

Mogens Jensen understreger, at han går ind for en ”miljømæssig forsvarlig forvaltning af fiskeriet”.

- Vi er helt med på at forsøge at begrænse fangsterne af torsk i Østersøen, hvor problemet er. Men vi skal så også sikre, at der er balance mellem et miljømæssigt forsvarligt fiskeri, og at fiskeriet samtidig kan overleve, siger han.

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) mener, at man også skal overveje kompensation for de berørte fiskere. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Mulig kompensation

Europa-Kommissionen har blandt andet også lagt op til at reducere sildefiskeriet i den vestlige del af Østersøen. Derudover vil den reducere fangsten af brisling, rødspætter og laks i andre dele af Østersøen.

Men ifølge ministeren er de kvoter, som står i forhandlingsudspillet, for skrappe.

- Jeg håber, at vi kan få løftet kvoterne i forhold til det, der er lagt op til, så der bliver fisk at fange. Men de skal ikke løftes mere, end at de holder sig inden for den biologiske rådgivning, og så vi fortsat kan se en vækst i fiskebestandene, siger han og understreger, at der uanset hvad vil ”være enkelte fiskere, som bliver ramt”.

- Det er er noget, vi er nødt til at se på. Også i forhold til en eventuel kompensation, siger fiskeriministeren.

DTU har dog peget på, at kvoter ikke vil have den store effekt på at styrke torskebestanden i Østersøen. Den lave bestand skyldes blandt andet forurening, at der er et lavt ilt- og saltindhold i havet, og at der er et stigende antal gråsæler, der smitter torskene med parasitter.

- Det ønsker vi fra dansk side at gøre opmærksom på, for det er ikke gjort med kvoter. Og sælerne er en problemstilling, jeg tager meget alvorligt. Her er vi nødt til at gøre en stærkere indsats i forhold til regulering end hidtil, siger han.