FN: Færre flygtninge og migranter krydser Middelhavet

I den første halvdel af året faldt antallet af flygtninge og migranter, der tager den farlige rute over Middelhavet, sammenlignet med sidste år.

Færre flygtninge forlader Libyens kyster sammenlignet med tidligere. (Foto: Darrin Zammit Lupi © Scanpix)

Antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Europa via Middelhavet, falder.

Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR.

Ifølge rapporten skyldes faldet i årets første seks måneder primært, at markant færre flygtninge og migranter er kommet til Grækenland fra Tyrkiet, når man sammenligner med samme periode sidste år. Faldet her er på hele 92 procent.

Så mange er ankommet (januar-juni 2017)

  • Østlig Middelhavsrute til Grækenland, Bulgarien og Cypern: 12.549 personer

  • Central Middelhavsrute til Italien: 83.752 personer

  • Vestlig Middelhavsrute til Spanien: 9.507 personer

  • Så mange har mistet livet på vejen: 2.253 personer

Libyens skrappe kurs

I de første seks måneder i år er der sket en stigning i antallet af ankomster på de to andre store Middelhavsruter: Den centrale til Italien og den vestlige til Spanien.

De allerseneste tal tyder dog på, at der er sket en betydelige opbremsning i antallet af flygtninge og migranter, som kommer til Italien.

Forklaringen skal blandt andet søges i Libyen, som har fungeret som afgangsland for mange af de flytninge og migranter, som har søgt over Middelhavet mod Europas kyster.

Her er man blandt andet begyndt at nægte flygtninge og migranter fra Bangladesh, fortæller DR's Afrika-korrespondent, Søren Bendixen.

- Flygtninge og migranter fra netop Bangladesh tegnede sig tidligere for en meget stor del af dem, der tog turen fra Afrika. Men det skyldes også en meget stor indsats fra den libyske kystvagt. De har både forhindret folk i at tage af sted, men også forhindret NGO’er i at redde migranter og flygtninge til havs.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters spiller lokale militsgrupper, der patruljerer langs kysterne, også en rolle for, hvor mange, der får lov at rejse fra landets kyst mod Europa.

Her er de oftest benyttede ruter til Europa.

De afrikanske migranter

I 2015, da flygtningestrømmen var på sit højeste, udgjorde flygtninge fra det krigsramte Syrien størstedelen af de, der krydsede Middelhavet mod Europa.

Men i dag er der flest afrikanere, der søger bort fra fattigdom og arbejdsløshed.

Nigeria tegner sig for den største del af de afrikanske migranter med 15 procent. Guinea står for 10 procent, Elfensbenskysten ni procent. Af det samlede antal flygtninge står flygtninge fra det krigsramte Syrien nu for kun syv procent.

Alt afhænger af Libyen

Det er for tidligt at sige, om tendensen vil fortsætte på den centrale Middelhavsrute.

Der er nemlig ikke umiddelbart noget, der tyder på, at færre rejser fra for eksempel Nigeria, Guinea og Elfensbenskysten, siger Søren Bendixen.

- Indtil videre afhænger meget altså af, hvordan man i Libyen tackler det her – og måske også fra et europæisk synspunkt, hvad kan man være med til.

- At Libyen lige nu gør en stor indsats skyldes, at EU skyder masser af ressourcer i håndteringen, og den får altså en massiv kritik for de forhold, man byder migranterne. Her taler vi om slaveri, drab og alle tænkelige former for udnyttelse.

Facebook
Twitter