FN-Forum vedtager resolution om æreskrænkelser

Et forum i FN har vedtaget en resolution, der fordømmer "ærekrænkelse" af religion som et brud på menneskerettighederne.

Et forum i FN vedtog torsdag en resolution, der fordømmer "ærekrænkelse" af religion som et brud på menneskerettighederne, selv om der udbredt bekymring for, at den kan anvendes til at retfærdiggøre censur og begrænsninger af ytringsfriheden i muslimske lande.

FN's Menneskerettighedsråd vedtog den ikkebindende resolution, som er foreslået af Pakistan på vegne af muslimske stater, med opbakning fra 23 lande, mens 11 stemte imod. 13 undlod at stemme.

Vestlige regeringer og en bred alliance af aktivistgrupper har udtrykt skepsis over for bestræbelserne på at udvide menneskerettighederne til at beskytte samfund og trosretninger snarere end individer. Menneskerettighedsrådet er også blevet kritiseret for at være domineret af islamiske og afrikanske lande.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk