FN: Inden 2030 er Jordens befolkning vokset med en milliard mennesker

Samtidig med, at Jordens befolkning stiger, falder antallet af fødsler dog.

Ifølge FN's befolkningsfremskrivning vil kvinder i 2095-2100 blot skulle igennem to fødsler i gennemsnit. (Foto: © Carlos Barria, Scanpix)

Hvert år øges jordens befolkning med omkring 83 millioner mennesker.

Det er konklusionen i FN’s seneste befolkningsfremskrivning, der viser, at antallet af mennesker i 2017 næsten nåede op på 7,6 milliarder.

Om 12 år – i 2030 – vil vi dog være hele 8,6 milliarder mennesker.

- Med rundt regnet 83 millioner mennesker føjet til verdens befolkning hvert år, ventes den opadgående udvikling i befolkningsstørrelsen at fortsætte, selv hvis vi antager, at fertilitetsniveauerne vil fortsætte med at falde, står der i rapporten.

Rettes kikkerten langt ud i fremtiden, viser FN’s befolkningsfremskrivning, at Jordens befolkning i 2100 vil have rundet 11 milliarder.

Afrika trækker tallet op

Det er særligt det afrikanske kontinent, som er med til at sende befolkningstallet i vejret. Ifølge FN ventes mere end halvdelen af den forventede vækst at komme fra Afrika.

Alene fra 2017 og frem til 2050 vokser verdens befolkning med 2,2 milliarder, og af dem vil de 1,3 milliarder komme fra Afrika. Nummer to på listen er Asien, der bidrager med 750 millioner mennesker.

På det tidspunkt vil syv af verdens 20 mest befolkede lande være afrikanske. Nemlig Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Egypten, Tanzania, Uganda og Kenya.

Børnedødeligheden falder

En af grundene til, at vi bliver flere og flere på Jorden skyldes, at børnedødeligheden falder markant.

Også her har Afrika, særligt landene syd for Sahara, rykket sig langt. I perioden 2000-2005 døde 141 ud af 1.000 børn - altså flere end hvert 10. - inden det fyldte fem år. I dag er det tal nede på 95 ud af 1.000.

Foruden at færre børn dør tidligt, bliver verdens befolkning også ældre og ældre.

Hvor den forventede levetid i 2010-2015 var 71 år på globalt niveau, vil den i 2045-2050 være 77 år i stedet.

Igen tæller Afrika sig for en stor del af den udvikling. I samme periode ventes den forventede levetid på det afrikanske kontinent nemlig at vokse med lige knap 11 år

Fødselstal falder

Vi bliver altså fortsat flere og flere mennesker på Jorden, men ifølge FN sker det langsommere end tidligere.

For ti år siden voksede Jordens befolkning med 1,24 procent om året, men i dag er der kun tale om en vækst på 1,1 procent om året.

Det skyldes blandt andet, at fødselsraten falder.

I 1990-1995 kunne kvinder forvente at skulle igennem tre fødsler, og i 2095-2100 vil det være nede på to fødsler per kvinde.