FN kræver Israels sikkerhedsmur fjernet

FN's generalforsamling har med overvældende flertal vedtaget en resolution, der opfordrer Israel til at fjerne de dele af sikkerhedsmuren, som det har bygget på palæstinensisk jord. Den Internationale Domstol i Haag erklærede for nylig, at muren strider mod folkeretten.

FN's generalforsamling vedtog i nat med overvældende flertal enresolution som kræver Israels såkaldte sikkerhedshegn fjernet.Israel nægter dog at følge FN’s påbud.

Muren/hegnet koster to millioner dollars pr. kilometer

Muren/hegnet består af en betonsokkel med et fem meter højtståltrådshegn på. Ruller med pigtrådsnet og en fire meter dyb grøfter placeret på den ene side af muren/hegnet. Derudover er der påsatelektroniske sensorer, og ved siden af er der en jordvej, hvor allefodaftryk kan ses

Målet varat forhindre potentielle selvmordsbomberes adgang til Israel.Regeringens tøven kom sig af at muren i nogle tilfælde vil afskæreisraelske bosættelser på palæstinensisk jord fra den indhegnede delaf Israel.

Denisraelske regering besluttede i 2002, at opføre det, de kalder etsikkerhedshegn rundt om Vestbredden.Barrieren

Resolutionen kræver i hårde vendinger, at Israel respekterer endom ved Den Internationale Domstol i Haag og fjerner den omstridtemur i og omkring de palæstinensiske områder på Vestbredden.

Kun seks lande imod

150 lande stemte for og 10 undlod at stemme. Kun Israel, USA,Australien samt miniputnationerne Marshall-øerne, Mikronesien ogPalau stemte imod.

Afstemningen i FN's generalforsamling blev forsinket i fleretimer, mens formuleringerne i resolutionen blev forhandlet påplads.

De arabiske lande, der havde fremsat resolutionen, accepteredeflere ændringer i teksten, som EU's formandsland, Holland, havdekrævet som betingelse for, at EU-landene ville stemme for.

Se billedserieSe hvordanmuren og hegnet tager sig ud i virkelighedenEn adskillelse baner sig vej

Israel vil ignorere resolutionen

Israels FN-ambassadør Dan Gillerman erklærede straks efterafstemningen, at Israel vil ignorere såvel dommen ved DenInternationale Domstol som tirsdagens FN-resolution og fortsættebyggeriet af den 700 kilometer lange barriere.

Ifølge Israel er barrieren kun en midlertidig foranstaltning tilselvforsvar, som allerede har haft den effekt, at antallet afterrorangreb mod israelere er faldet med 90 procent.

- Gud ske tak, at Israels og det jødiske folks skæbne ikke skalafgøres i denne hal, lød det bittert fra Dan Gillerman efterafstemningen i generalforsamlingen.

Ikke bindende

Tirsdagens afstemning er ikke juridisk bindende for Israel. Men denopfattes som et udtryk for den generelle holdning i verdens lande,og derfor har den stor symbolsk betydning i det internationalesamfund.

Fra palæstinensisk side vil man i den kommende tid arbejde foren tilsvarende afstemning i FN's sikkerhedsråd. En sådan vedtagelsevil faktisk have juridisk gyldighed for Israel, men USA, der stemteimod resolutionen, vil her kunne nedlægge veto.

Facebook
Twitter