FN til Israel: Pil den mur ned

FN's generalforsamling har vedtaget en resolution, som kræver, at Israel standser opførelsen af den sikkerhedsmur, som man er ved at bygge på Vestbredden. Israelerne fastholder bygningen af muren.

FN's generalforsamling har vedtaget en resolution, som kræver,at Israel standser opførelsen af den sikkerhedsmur, som man er vedat opføre på Vestbredden.

 Se kortetFå etoverblik over bosættelser, enklaver og hvor Israel byggermuren.Vestbredden

Resolutionen kræver ifølge BBC endog, at dele af muren, derallerede er opført skal rives ned.

Resolutionen blev vedtaget med 144 stemmer for og fire imod -heriblandt USA og Israel.

Israels FN-ambassadør, Dan Gillerman, kalder nattens afstemningi FN's Generalforsamling en farce, og siger, at hans landssikkerhedsforanstaltninger åbenbart regnes for langt mere alvorligeend de mord, som palæstinensernes terrorgrupper udfører.

Hans vrede retter sig ikke mindst mod de 15 EU-lande, derstøttede resolutionen.

Se billedserieDer erallerede bygget flere hundrede kilometer mur og hegn mellem Israelog Vestbredden.En mur baner sig vej

Og Israel vil fortsætte med opførelsen af den kontroversiellemur.

- Konstruktionen af hegnet vil fortsætte, og vi vil blive vedmed at tage hånd om israelske borgeres sikkerhed, sagde denisraelske vicepremierminister til israelsk radio.

Ikke bundet af resolutionen

Resolutionen er vedtaget i FN's Generalforsamling, hvorresolutionerne ikke er juridisk bindende - og ikke i det magtfuldeFN's Sikkerhedsråd, og derfor kan Israel sidde den overhørig.

Diskussionen var for nylig oppe at vende netop iSikkerhedsrådet, og da nedlagde USA veto mod en resolution.

I generalforsamlingen i nat fik USA og Israel kun støtte af toandre nationer: Marshal-øerne og Mikronesien.

Det er nu op til FN's generalsekretær, Kofi Annan, inden for enmåned at rapportere til generalforsamlingen, om Israel indvilligeri at følge opfordringen til at rive muren ned, skriver BBC.

Hvis situationen ikke har ændret sig, skal Kofi Annan komme medet oplæg til, hvad der så skal ske.

I strid med international lov

Det hedder blandt andet i resolutionsteksten, som EU og en rækkearabiske lande var blevet enige om, at Israel skal stoppeopførelsen af muren på besat palæstinensisk land, og den slår fast,at barrieren er i strid med international lov.

De arabiske lande bag resolutionsteksten havde oprindeligtforeslået to resolutioner. Ud over den som blev vedtaget, ønskedede også en resolution, som skulle bringe opførelsen af muren forden internationale domstol i Haag.

Det blev dog afvist af de europæiske lande, der mente, at detville medføre anklager om, at domstolen er politisk frem forjuridisk.

Israels officielle erklærede mål med muren er at forhindrepalæstinensiske selvmordsbombere i at trænge ind i på israelskområde.

Men palæstinenserne klager over, at det omfattende byggeri medbetonmure og vagttårne skærer sig ind på deres territorium og vissesteder afskærer dem fra hinandens byer og marker.

De facto israelsk jord

Muren har også vidtgåtende følger for de palæstinensere, derpludselig befinder sig på den "israelske" side. Kieran Prendergast,vicegeneralsekretær for politiske spørgsmål, orienterede i gårSikkerhedsrådet om, at den israelske hær nu forlanger at allepalæstinensere over 12 år, der hidtil har boet i de områder derligger mellem den grønne linje og sikkerhedsmuren, skal havetilladelser til fortsat at bo i områderne. Israelske statsborgerekan til gengæld bevæge sig frit.

//detectBrowser();//

  • Den israelske regering besluttede i 2002, efter en del tøven,at opføre det, de kalder et sikkerhedshegn rundt om Vestbredden.Målet var at forhindre potentielle selvmordsbomberes adgang tilIsrael.

  • Regeringens tøven kom sig af at muren i nogle tilfælde vilafskære israelske bosættelser på palæstinensisk jord fra denindhegnede del af Israel.

Beslutningen:

  • Muren/hegnet består af en betonsokkel med et fem meter højtståltrådshegn på. Ruller med pigtrådsnet og en fire meter dyb grøfter placeret på den ene side af muren/hegnet. Derudover er der påsatelektroniske sensorer, og ved siden af er der en jordvej, hvor allefodaftryk kan ses.

  • Omkring 8,5 kilometer består af en otte meter høj massivbetonmur med store vagttårne. Denne del er opført omkring denpalæstinensiske by Qalqilya som en mur mod snigskytter, derangiveligt skyder mod bilister på den nærliggende motorvej. ByenQalqilya, der var kendt som Vestbreddens frugtkurv, og som har40.000 indbyggere, er nu afskåret fra de landbrug, der leveredevarer til dets markeder, og vand fra regionens andenstørste kilde.Man kan kun komme ind i byen gennem en israelsk kontrolpost.

  • Opførelsen af muren/hegnet påbegyndtes i juni 2002 mellem Jeninog Qalqilya. Der er indtil nu opført omkring 150 kilometer ud af enplanlagt længde på 245 kilometer.

  • Muren/hegnet koster to millioner dollars pr.kilometer.

Fysiske fakta:

  • Hundreder af palæstinensiske bønder har fået konfiskeret deresjord på grund af muren/hegnet. Noget af den senest opførte del afmuren/hegnet indlemmer væsentlige dele af palæstinensiskterritorium i Israel for at israelske bosættelser ikke bliverafskåret fra den indhegnede del af Israel.

  • FNs udsending for menneskerettigheder i de besatte områder,John Dugard, har i en rapport kaldt muren for en de factoannektering. Den slags annektering, også kaldet erobring iinternational lov, er forbudt ifølge FNs Charter og den fjerdeGenève-konvention, står der i rapporten.

Konsekvenser:Muren omvestbredden

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk