Folkeafstemning om Cyperns fremtid

Et FN-diktat i nat betyder, at Europa kan få en ny nation efter en folkeafstemning senere i denne måned: Hvis befolkningerne stemmer ja, hedder staten Den Forenede Republik Cypern. Et ja til fredsplanen er dog langt fra sikkert.

FNs generalsekretær, Kofi Annan, afgjorde i nat, atbefolkningerne på den delte ø Cypern skal stemme om at genforeneden græske og tyrkiske del efter 30 års deling.

Folkeafstemningen finder sted den 24. april.

Græsk-cyprioterne mener at tyrkisk-cyprioterne har invaderet deresland. Derfor vil de have lov til at vende tilbage i fuldtomfang.

Græsk-cyprioterne er bekymrede over den tyrkiske hærstyrke påNord-Cypern.

Tyrkisk-cyprioterne frygter at blive et mindretal i engræsk-cypriotisk stat.

Tyrkisk-cyprioterne frygter at en fred vil medføre at de rigeregræsk-cyprioter vil opkøbe jord i Nord-Cypern.Derfor strides de:

Grækenland, Tyrkiet og de græsk-cypriotiske ogtyrkisk-cypriotiske ledere godkendte planen ved afslutningen på deugelange forhandlinger i Bürgenstock i de schweiziske alper.

Med aftalen øges muligheden for, at et forenet Cypern træder indi EU 1. maj.

- Dette er et højdramatisk øjeblik, bedyrede Kofi Annan ved enpressekonference.

Denne aftale eller ingen aftale

De græsk-cypriotiske og tyrkisk-cypriotiske borgere skal vedseparate valg godkende eller forkaste fredsaftalen. Begge siderskal stemme ja til aftalen for at oprette en løs union bestående afto etniske zoner.

- Valget består i denne aftale eller ingen aftale, sagde KofiAnnan.

- Denne aftale er retfærdig og vil kunne fungere, fastsloghan.

Bliver det et ja på begge sider af delingslinjen, hedder det nyeland - med nyt flag og nationalsang - Den Forenede Republik Cypernog kan gå ind i EU 1. maj.

Republikken får to kamre, hvor de to befolkningsgrupper fårvetoret, uanset at der er dobbelt så mange etniske grækere somtyrkere på øen.

Tyrkerne skal afstå en beskeden del af deres territorium tilnogle af de grækere, der flygtede under delingskrigen i 1974. Tilgengæld får de lovmæssig garanti for, at de i deres øjne stenrigegrækere ikke får mulighed for at vælte ind og opkøbe land ogejendom i stor stil.

Detyrkiske soldater kan blive i nord-Cypern, selv efter en samling.Også selvom Tyrkiet en dag optages i EU.

FN skaladministrere det område, som tyrkisk-cyprioterne skal afgive,således at 120.000 græsk-cyprioter kan vende hjem.

Dentyrkisk-cypriotiske del af øen reduceres fra 36% til 29%. Derforvil 50.000 tyrkisk-cyprioter skulle flytte.

Antalletaf flygtninge fra den græske del der kan bosætte sig i nordbegrænses til 18% af den tyrkisk-cypriotiske befolkning.Cyperns fredsplan

Og Tyrkiet får lov at beholde deres soldater på øen. Der er30.000 nu - det tal skal kun meget langsomt bringes ned.Soldaternes tilstedeværelse betragtes som alfa og omega for detyrkiske cyprioter, der ser dem som garant for, at de ikke bliverløbet over ende af grækerne.

Dårlige meningsmålinger

Skal man tro meningsmålingerne, bliver det hele ikke til noget. Iden græske del er der massiv modstand mod planen. Og selv blandttyrkerne, hvis politikere ser sig selv som vindere, er et ja langfra sikkert:

- Der er tilføjelser til vor fordel, jeg vil ikke væreuretfærdig, men i den nuværende form er der ikke noget at stemme jatil, siger den tyrkisk-cypriotiske leder Rauf Denktash.

Spændingerne over Cypern har bragt NATO-medlemmerne Tyrkiet ogGrækenland på randen af krig ved mindst to lejligheder.

Øen har i 30 år været delt i et tyrkisk-cypriotisk område i dennordlige del, som kun er anerkendt af den tyrkiske regering, og engræsk-cypriotisk del i syd. Tyrkiet landsatte soldater i det etnisktyrkiske Nordcypern efter et kup i syd, som var inspireret af dengræske oberstjunta.

Parterne enes om at genoptageforhandlingerne, ledet af FNs udsending Alvaro deSoto.December2003For første gang i 30 år åbnesgrænserne mellem de to dele af øen. På tre dage krydser 17.000cypriotere den såkaldt "grønne linie" mellem de todele.Marts2003Den græsk-cypriotiske præsidentClerides taber valget til Tassos Papadopoulos få uger indenparterne skal tage stilling tilfredsplanen.December2002FNs generalsekretær Kofi Annanpræsenterer en fredsplan, hvor Cypern bliver en føderation i todele, som skiftes til at besættepræsidentposten.Juni2001Den Europæiske domstol erklærerdirekte handel mellem Nordcypern og EU forulovlig.1983FN indlederfredsforhandlinger.1977Tyrk-cyprioterne etablerer enselvstændig administration med Rauf Denktash sompræsident.1974FN indsætter fredsbevarende styrkerpå øen.1963Cypern bliver en selvstændigrepublik med lederen af foreningsbevægelsen Makarios som præsidentog bliver medlem af Commonwealth og afFN.1955Cypern bliver annekteret afbriterne, efter 300 års ottomansk styre.Februar2004Efter et valg på den tyrkiske delaf øen bliver Mehmet Ali Talat, som støtter fredsplanen,regeringsleder. En måned senere danner han koalition med SerdarDenktash, søn af den tyrkisk-cypriotiske præsident RaufDenktash.April2003Ingen af parterne kan tilslutte sigFNs fredsplan. Kofi Annan erkender, at planen har slåetfejl.Februar2003På EU-topmødet i København bliverCypern inviteret med i EU fra 2004. Hvis ikke der opnås enighed omen fredsplan er det kun den græsk-cypriotiske del der kommer med iEU.November2002FN fornyer sit 36 år langeengagement på øen. FN har 2400 fredbevarende soldater på øen.Tyrkiet har ca. 35.000 mand på Cypern.1994Rauf Denktash afbryderfredsforhandlingerne og udråber Den Tyrkiske Republik Nordcypern.Republikken anerkendes kun af Tyrkiet, der opretholder storestyrker på Nordcypern.1980Makarios dør og efterfølges afSpyros Kyprianou.1975Et græskstøttet kup mod dencypriotiske præsident Makirios mislykkes og tyrkiske tropperbesætter en tredjedel af landet, der deles i en nordlig (tyrkisk)og sydlig (græsk) del. Makarios vender tilbage som præsident forden græske del.1964Det kommer til voldelige sammenstødmellem den græske og den tyrkiske del afCypern.1960Græsk-cyprioterne indleder enguerillakrig mod det britiske styre. Guerillaerne vil forenes medGrækenland.1914Cyperns historie

Facebook
Twitter